Kết quả tìm kiếm

 1. Kim Dung Đoàn

  Hóa Hoá học lớp 11

  bài 1: Trộn 50ml hỗn hợp khí gồm N2 và NO với 25ml không khí sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có V=70ml. Thêm tiếp vào hỗn hợp khí này 145ml không khí nữa thì sau các phản ứng hoàn toàn thu được 200ml hỗn hợp khí. Biết các V khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất; trong không khí O2 chiếm...
 2. Kim Dung Đoàn

  Hóa lớp 11 - N2, NH3 và muối amoni

  bài 1: Trộn 50ml hỗn hợp khí gồm N2 và NO với 25ml không khí sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có V=70ml. Thêm tiếp vào hỗn hợp khí này 145ml không khí nữa thì sau các phản ứng hoàn toàn thu được 200ml hỗn hợp khí. Biết các V khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất; trong không khí O2 chiếm...
 3. Kim Dung Đoàn

  Hóa lớp 11 hidroxit lưỡng tính

  Dung dịch X gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M Dung dịch Y gồm ZnCl2 0,1M và HCl 0,2M Cho dung dịch X tác dụng với 100ml dung dịch Y được 0,297g kết tủa. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng lớn nhất, nhỏ nhất
Top Bottom