Kết quả tìm kiếm

 1. vklinh2001

  Toán Giải bất phương trình sau

  x^{2}+\frac{2}{\sqrt{-x^{2}+6x-5}}>2x
 2. vklinh2001

  Toán Tìm tọa độ các điểm M thuộc (E) sao cho:

  Cho Elip (E) có phương trình \frac{x^{2}}{9}+\frac{y^{2}}{4}=1. TÌm tọa độ các điểm M thuộc (E) sao cho \widehat{F_{1}MF_{2}}=60^{o}, với F_{1}; F_{2} là các tiêu điểm của (E).
 3. vklinh2001

  Toán Tìm pt đường tròn

  Bài 12 làm thế nào ạ?
 4. vklinh2001

  Toán Hãy lập phương trình chính tắc của Elip biết:

  Hãy lập phương trình chính tắc của Elip biết: 1. Elip đi qua hai điểm M (1;\frac{4}{\sqrt{5}}) và N (2;\frac{2}{\sqrt{5}}) 2. Tâm sai e=0.5 và diện tích hình chữ nhật cơ sở bằng 32\sqrt{3}
 5. vklinh2001

  Toán Tìm m để BPT có nghiệm là một đoạn trên trục số có độ dài bằng 1

  Cho bất phương trình x^{2}+6x+7+m\leq 0 Tìm m để BPT có nghiệm là một đoạn trên trục số có độ dài bằng 1
 6. vklinh2001

  Toán Giải bất phương trình

  Đây bạn ơi :oops::oops::oops::oops:
 7. vklinh2001

  Toán Giải bất phương trình

  bạn chờ 1 lúc nó chưa tải hết đó :)))
 8. vklinh2001

  Toán Giải bất phương trình

  \frac{1}{1-x^{2}}>\frac{3x}{\sqrt{1-x^{2}}}-1 Bài này làm thế nào ạ?? :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 9. vklinh2001

  Toán Giải bất phương trình

  5\sqrt{x}+\frac{5}{2.\sqrt{x}}< 2x+\frac{1}{2x}+4 Mọi người giúp mình bài này với ạ o_Oo_Oo_Oo_O
Top Bottom