Kết quả tìm kiếm

 1. Suga Min Yoongi

  Toán Ôn tập KT lớp 8

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) có M là trung điểm BC. Lấy D đối xứng A qua M. a) Cm: ABDC là HCN. b) Trên tia AB lấy E sao cho B là trung điểm AE. Cm: BCDE là hình bình hành và AD=DE. c) F là điểm đối xứng của A qua C. Cm: D là trung điểm È. d) Kẻ AH vuông góc È tại H. Cm: \widehat{BHC}= 90 độ
 2. Suga Min Yoongi

  Ôn tập KT LỚP 8

  1. Phân tích đa thức thành nhân tử: 20xy^{2}+28x^{2}y-12xy x^{2}-4x+4-y^{2} 2. Thực hiện phép tính: \frac{4x}{x^{2}+2x}+\frac{8}{x^{2}+2x} \frac{2}{x}+\frac{3}{x-1}+\frac{1-4x}{x^{2}-x} 3. Tìm x, biết : x^{2}-2x=0 2x(x-3)-4(x-3)=0 4. Cm biểu thức luôn dương với mọi giá trị của x: A=...
 3. Suga Min Yoongi

  Toán GTLN, GTNN của đa biểu thức

  Tìm GTLN của \LARGE A(x)= 1-4x+2x^{2}
 4. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 Trần Quang Khải

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. Từ điểm C thuộc BC (BD>CD) vẽ đường vuông góc với BC cắt AC và tia BA lần lượt là E,F. a) CM: AMDF là hình thang vuông. b) Gọi O là trung điểm EC, N đỗi xứng với D qua O. Cm: DENC là HCN. c) Lấy I thuộc AB sao cho A là trung điểm IF. Cm: I,E,N...
 5. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 Trần Quang Khải

  1. Thực hiện phép tính: \large (2x-3)^{2}+4(x+2)(x-2) \large (6x^{3}-7x^{2}-x+5):(2x-1) \large \frac{x+3}{x+1}-\frac{2x-1}{x-1}-\frac{x-3}{x^{2}-1} 3. Tìm x \large 4(x+1)^{2}+(2x-1)^{2}-(8x-8)(x+1)=11 giúp mình với. Lát nữa mình cần rồi
 6. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  \large SO3 + H20\to H2S03 \large Fe(OH)2\to Fe2O3 + H20 \large Cu(OH)2 \to CuO + H20 \large Al(OH)3 \to Al2O3 + H20 \large KClO3 \to KCl + 02
 7. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1(2016-2017) Thoại Ngọc Hầu

  1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3y(x-2)-x+2 x^{2}-9y^{2}-4x+4 [2. Thực hiện phép tính: tex]\frac{x^{2}-x}{x+2}+\frac{3x}{x+2}[/tex] \frac{4}{x-5}-\frac{5}{x+5}+\frac{2x-40}{x^{2}-25} 3. a) Rút gọn biểu thức A= \frac{x^{2}-6x+9}{x^{2}-3x} ( với x # 0 và x # 3) Tìm x nguyên để x đạt...
 8. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 (2016-2017) Nguyễn Huệ

  1. 3x(x+2)-(x+2) x^{2}-10x+25-y^{2} 2. \frac{-2}{3x+2}+\frac{8x+4}{3x+2} \frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}+\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4} 3. x(x-3)-4x+12 = 0 2x^{2}-x-6 = 0
 9. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 (2016 - 2017) Lê Anh Xuân

  1. Phân tích thành nhân tử: a) 4x^{2}-2x b) 9x^{2}-y^{2}+2y-1 2. Tìm x, biết: a) x(x-3)-4x+12=0 b) 2x^{2}-x-6=0 3. Thực hiện phép tính: \frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6} \frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4} 4. Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB<AC) có trung tuyến AM. Từ M...
 10. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 (2016-2017) Hùng Vương

  1. pHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ: a) 9x^{2}(x+2)-y^{2}(x+2) b) x^{2}-16+2xy+y^{2} 2.RÚT GỌN BIỂU THỨC: a) (x+3)^{3}-(x-3)^{3} b) \frac{3}{2x-5}+\frac{-2}{2x-5}-\frac{20}{4x^{2}-25} 3. Cm BIỂU THỨC SAU KO PHỤ THUỘC VÀO x,y: a) (2x-y)^{3}-2(4x^{3}+1)+6xy(2x-y)+y^{3} 4. CHO BIỂU THỨC...
 11. Suga Min Yoongi

  Vật lí Biểu diễn lực

  GIÚP VỚI. MAI EM KT 1 TIẾT RỒI. 1 NGƯỜI NHẢY DÙ LÚC TRỜI LẶNG GIÓI. bIẾT KHỐI LƯỢNG CỦA NGƯỜI VÀ DÙ LÀ 75 KG. kỂ TÊN VÀ NÊU ĐẶC ĐIỂM, VẼ HÌNH CỦA CÁC LỰC LÊN NGƯỜI VÀ DÙ BIẾ NGƯỜI VÀ DÙ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
 12. Suga Min Yoongi

  BT trắc nghiệm NGHỀ WORD

  1. Chọn Square khi cần định vị vị trí tương ứng giữa đối tượng và văn bản có nghãi là: a) văn bản sẽ bao quanh đối tượng theo dạng hình chữ nhật b) văn bản sẽ bao khít đối tượng theo dạng hình ảnh c) đối tượng nằm cùng hàng với văn bản_xem như 1 kí tự d) đối tượng sẽ nằm sau văn bản 2. Trong...
 13. Suga Min Yoongi

  Sử Điều kiện hoàn hảo để Mỹ phát triển kinh tế

  ĐIỀU KIỆN HOÀN HẢO ĐỂ MỸ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀO CUỐI TK XIX ĐẦU TK XX? Giup với. Mai mình kiểm tra rồi. Thanks
 14. Suga Min Yoongi

  ĐỀ TOÁN HÌNH ( ĐK 2015-2016)

  Cho tam giác ABC có I,K,H lần lượt là trung điểm AC,AC,BC. a) Biết IH=7cm. Tính AC? b) Cm: tứ giác BIKC là hình thang c) Gọi M là điểm đối xứng của H qua K. Cm: tứ giác ABHM là hình bình hành. d) Trên tia đối của tia IH lấy điểm N sao cho IN=IH. Gọi E là giao điểm AH và KN. Tính độ dài AH biết...
 15. Suga Min Yoongi

  BT TÌM X

  -2x^{2}+6+2x(x-1)=0 6x(x-2)-4x+8=0
 16. Suga Min Yoongi

  Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 biểu thức

  Tìm GTNN của biểu thức: A= 3x+2x^{2}-8 B=-5x+4x^{2}+3
 17. Suga Min Yoongi

  Toán Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

  x^{2}-4y^{2}+8x+16 5x^{3}y - 20x^{2}y x^{2}-16y^{2}+10x+25
 18. Suga Min Yoongi

  Toán Đề ôn tập hình HK1

  1. Hình thang ABCD (AB//CD) có \widehat{A}= 90 đọ, \widehat{B} = 3\widehat{C}, đường chéo BD vuông góc BC tại B. a) Tính \widehat{B} , \widehat{C}. b) Biết AD = 1cm. Tính diện tích hình thang ABCD. 2. Cho hình bình hành ABCD có AB//CD và AC>BD. Kẻ DH và BK cùng vuông góc với AC. a) Tứ giác BKDH...
 19. Suga Min Yoongi

  Toán [Lớp 8] Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 biểu thức

  TÌM GTNN CỦA BIỂU THỨC: a) A= x^{2}+2y^{2}+4x-2y+12 b) B= 4x^{2}-4x+3
 20. Suga Min Yoongi

  Toán [Lớp 8] Bài tập về áp dụng hằng đẳng thức

  a)(3x+5)^{2} b)(2x-1)^{3} c)(3y+2x)(2x-3y)
Top Bottom