Kết quả tìm kiếm

 1. Only Normal

  Hóa 9 Ngậm nước

  . Hòa tan 4,8 gam MgO vào dung dịch H2SO4 18% ở thu được dung dịch MgSO4 có chứa 14,4 gam muối ở nhiệt độ t1. Làm lạnh dung dịch X xuống nhiệt độ t2 (t2 <t1) thấy tach ra 6,15 gam chất rắn và dung dịch Y. Trong Y , oxi chiếm 78,918% về khối lượng. Tìm CTHH rắn tách ra : nMgSO4 = 0,12 mol Gọi...
 2. Only Normal

  Hóa 9 HCl +CO3 2-

  Có 2 dung dịch : Dung dịch A chứa 0,2 mol NA2CO3 ; 0,3 mol NaHCO3 , dung dịch B chứa 0,5 mol HCk Người ta tiến hành 2 thí nghiệm : TN2 : Đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B cho đến hết TN3 : Trộn nhanh 2 dung dịch A,B với nhau. Tính V khí bay ra trong 2 TN trên (đktc)
 3. Only Normal

  Hóa 9 Nguyên tử

  Nguyên tử Z có tổng số hạt là 58 vói nguyên tử khối nhỏ hơn 40. Z thuộc nguyên tố nào?
 4. Only Normal

  Hóa 9 Giải hóa toán

  Chia 5,34 gam hỗn hợp X (Zn;Mg) thành 2 phần : Phần 1 : Cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư. Thu được 1,792lít khí SO2 (đktc) sau phản ứng. Phần 2 : Hòa tan hoàn toàn trong 0,5l dung dịch Y(HCl 0,4M ; H2SO4 0,08M) thu được dung dịch G và khí H2.Nếu cho 0,29l dung dịch NaOH 1M vào dung dịch G thì...
 5. Only Normal

  Hóa 9 KL + muối

  Khi làm những dạng KL + hỗn hợp muối ý ạ thì ngta cho 2 rắn sau phản ứng , mà e xác định 2 rắn đó dựa theo thần chú của @The Ris thì sử dụng câu dẫn như nào ạ? E cảm ơn ạ
 6. Only Normal

  Hóa 9 Nhiệt nhôm

  Nung nóng một thời gian hỗn hợp A gồm Al và một oxit sắt (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử oxit thành kim loại) được m gam hỗn hợp B. Chia hỗn hợp B thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư thu được 10,08 lít khí (đktc) và có 29,52 gam chất rắn không tan...
 7. Only Normal

  Hóa 9 Đồ thị

  Tìm x. Không dùng công thức. Hãy trình giải bằng pt ion hoặc phân tử. E cảm ơn ạ
 8. Only Normal

  Sử 9 Mở rộng

  Liên hệ bản thân của em khi VN tham gia vào ASEAN
 9. Only Normal

  Sử 9 Tình hình ĐNÁ trước ,sau 1945

  Đâu là chuyển biến quan trọng nhất trong tình hình đông nam a trước và sau năm 1945?Vì sao
 10. Only Normal

  Hóa 9 Kiềm + CO2

  Hòa tan hết 66,52gam hỗn hợp gồm Na, Ba,Na2O và BaO vào 200gam H2O thu được dung dịch X chứ 0,4 mol NaOH và a mol H2 Chia X làm 2 phần bằng nhau : Dẫn từ từ khí CO2 vào 1/2 lượng dung dịch X , kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau : Thể tích CO2 (lít đktc) Khối lượng gam kết tủa V b V+...
 11. Only Normal

  Toán 9 Tính giá trị biểu thức

  Cho x = 1 + căn bậc 3 của 2 + căn bậc 3 của 4 . Tính P = x^5-4x^4+x^3-x^2-2x+2019
 12. Only Normal

  Hóa 9 Muối nhôm

  Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na ; Al vào nước dư thu được V(l) khí Cũng m gam hỗn hợp đó cho tác dụng với NaOH dư thu được $1,75Vl khí Tính phần trăm mỗi KL trong hỗn hợp đầu Nhận xét : TN2 Na hết , Al hết. Khi Al hết thì thu được 1,75lV khí Mà tại TN1 chỉ thu được V lít khí nên Al chưa phản...
 13. Only Normal

  Vật lí 9 Ví dụ thực tế

  Hãy lấy hai ví dụ chứng tỏ dòng điện mang năng lượng khi : - Dòng điện chạy qua vật dẫn làm nó sinh công - Dòng điện chạy qua vật dẫn làm nó nóng lên
 14. Only Normal

  Vật lí 9 Hiệu suất

  ệuMột quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W. a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó. b. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường. c. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các...
 15. Only Normal

  Vật lí 9 Biến trở

  Mọi người xem em làm phần b sai ở chỗ nào ạ? Gọi phần còn lại của biến trở là R_2 Ta có : R_b = 16\to R_2 = 16-R_1 Lại có : R_1 \parallel R_3 \to R_(13) = \dfrac{R_1 . R_3}{R_1+R_3} mà R_3 =6/0,75=8 \to R_(13) =(8R_1)/(8+R_1) Ta có : U mạch chính = U Đ = 6 V ( Đoạn mạch nối tiếp) I mạch chính =...
 16. Only Normal

  Vật lí 9 Biến trở

  Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=6V, U2=3V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=5Ω và R2=3Ω.Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn sáng bình thường. a. Vẽ sơ đồ của mạch điện. Để hai đèn sáng bình thường thì đèn 1 phải nằm ở...
 17. Only Normal

  Sinh 9 Xác định số NST

  Mn cho giải thích chi tiết cho em cái bảng này vs. Và tại sao lại như thế ạ? E cảm ơn ạ
 18. Only Normal

  Vật lí 9 Biến trở

  Tại sao khi thayđổi vôn kế thì R lại kđổiạ?
 19. Only Normal

  Vật lí 9 Biến trở

  Tại saoở N điện trở là lớn nhất ạ? E thấy khi con chạy C ở N thì dây dẫn là ngắn nhất ->Điện trở bé nhất chứạ ?
 20. Only Normal

  Vật lí 9 Tiết diện

  Tiết diện là gì ạ?
Top Bottom