Kết quả tìm kiếm

 1. An ACG

  Giải hộ mình bài này với

  tìm m để pt (sin2x - 3)((cos)^2 .x - m/2) = 0 vô nghiệm (cos)^2 .x là cos bình phương nhân x A. m khác 0 B. m < 0 và m > 2 C. m< -1 và m > 1 D. 0=<M<=2
 2. An ACG

  tìm m để phương trình đã cho vô nghiệm

  tìm m để pt (sin2x - 3)((cos)^2 .x - m/2) = 0 vô nghiệm (cos)^2 .x là cos bình phương nhân x A. m khác 0 B. m < 0 và m > 2 C. m< -1 và m > 1 D. 0=<M<=2
 3. An ACG

  tìm nghiệm m để pt lượng giác có nghiệm

  tìm m để pt (sin2x - 3)((cos)^2 .x - m/2) = 0 (cos)^2 .x là cos bình phương nhân x A. m khác 0 B. m < 0 và m > 2 C. m< -1 và m > 1 D. 0=<M<=2
 4. An ACG

  Sinh [Sinh 11] Chức năng của chất nền stroma trong quang hợp là gì ?

  Chức năng của chất nền stroma trong quang hợp là gì ?
 5. An ACG

  Văn Văn lớp 11. Bài kiểm tra 1 tiết

  Đọc văn bản trên và trả lời câu hỏi Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc Khi mặt trời khi như mặt trăng Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi Và...
 6. An ACG

  Bài kiểm tra 1 tiết

  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc Khi mặt trời khi như mặt trăng Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi...
 7. An ACG

  Vật lí Dòng điện trong các môi trường

  Hai bản kim loại phẳng đặt nằm ngang, song song và cách nhau d = 10(cm). Hiệu điện thế giữ hai bản U = 100(V). Một electron có vận tốc đầu v0 = 5000000(m/s) chuyển động dọc theo đường sức về phía bản điện tích âm. Electron chuyển động như thế nào ? cho biết điện trường giữa hai bản là điện...
 8. An ACG

  Vật lí giải bài tập về công của lực điện trường và hiệu điện thế với

  Hai bản kim loại phẳng đặt nằm ngang, song song và cách nhau d = 10(cm). Hiệu điện thế giữ hai bản U = 100(V). Một electron có vận tốc đầu v0 = 5000000(m/s) chuyển động dọc theo đường sức về phía bản điện tích âm. Electron chuyển động như thế nào ? cho biết điện trường giữa hai bản là điện...
 9. An ACG

  Hóa Hóa 11 cho pH tính thể tích dd

  Cho V(l) dd NaOH 0,001M trộn với 100ml dd HCl 0.01M và H2SO4 0.01M . dd có pH =10 . Tìm V(l) ?
 10. An ACG

  Hóa Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

  Cho hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào dung dịch HCl vừa đủ thì được 4,48 lít khí Hidro(đktc) . Mặt khác A tác dụng vừa đủ với 5,6 lít clo (đktc). tính % khối lượng Mg trong A . A. 43% B. 57% C. 30% D. 70%
Top Bottom