Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Thị Lan Hương

  Tính khối lượng muối khan

  Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối CO3 của hai kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCL thu được dung dịch A và 0.672 lít bay ra ở dktc. Hỏi cô cạn dung dịch thì thu dc bao nhiêu gam muối khan
 2. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí Tìm góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng với phương ngang

  Một vật chuyển động trượt đều trên mặt phẳng nghiêng khi hệ số ma sát là , g=10, m=0.1kg, F=10N. Tìm góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng và phương ngang
 3. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí tìm khoảng cách

  Nếu khối lượng của hai vật đều tăng gấp đôi để lực hấp dẫn giữa chúng không dổi thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu
 4. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí tính trọng lượng

  Một vật có m=10kg khi đặt ở mặt đáy có trọng lượng là 100N. Khi đặt ở nơi cách mặt đất 3R thì có trọng lượng là bao nhiêu
 5. Trần Thị Lan Hương

  Tìm R

  nguyên tố R có hợp chất với RH. Trong oxit cao nhất lượng oxi chiếm 61,2%. Tìm R
 6. Trần Thị Lan Hương

  xác định đặc điểm cấu tạo

  X là nguyên tố thuộc chu kì 3, X tạo với H một hợp chất khí H2X. Xác định đặc điểm cấu tạo của nguyên tử X
 7. Trần Thị Lan Hương

  Tính gia tốc rơi tự do

  Tính gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao h=5R (R=6400), biết gia tốc rơi tự do tại mặt đất là 9.8 m/s^2 Xem thêm: [Vật lí 10] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
 8. Trần Thị Lan Hương

  so sánh tính chất cơ bản

  theo bảng HTTH so sánh tính chất cơ bản của các nguyên tố : N và P, He và Ca
 9. Trần Thị Lan Hương

  Hóa Xác định vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  Hai nguyên tố A,B cùng một nhóm ở hai liên tiếp, có tổng số p là 22. Xác định vị trí A,B trong bảng hệ thống tuần hoàn
 10. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí Nếu phà tắt máy

  Một chiếc phà xuôi dòng mất 3h, ngược dòng mất 6h.Nếu phà tắt máy trôi xuôi theo dòng nước thì, đến B mất bao lâu
 11. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí so sánh

  Chiều dài kim phút của một đồng hồ gấp 1.5 lần chiều dài kim giờ. chiều dài kim giây gấp 4/3 lần chiều dài kim phút. so sánh vận tốc dài tại thời điểm đầu kim phút với kim giờ, kim giây với kim giờ
 12. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí vận tốc của vật tăng thêm bao nhiêu

  Tính quãng đường mà vật rơi tự do trong giây thứ 4 kể từ khi thả vật. TRong khoảng tg đó vận tốc của vật tăng thêm bao nhiê, g=10 m/s^2
 13. Trần Thị Lan Hương

  Vẽ đồ thị từ đó suy ra các đồ thị

  vẽ đồ thị y=x^2 + 3x +2 từ đó suy ra các đồ thị y=/f(x)/ y=f(/x/) y=/f(/x/)/
 14. Trần Thị Lan Hương

  Hóa xác định phần trăm các đồng vị

  Một loại khí clo có chứa hai đồng vị và clo taácdụng với H2, lấy sản phẩm hoà tan vào nước được dung dịch A. Chia dung dịch A thành hai phần bằng nhau : Phần 1: Trung hoà hết 125 ml dung dịch Ba(OH)2 0,88M . Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3 dư thu được 31,57 gam kết tủa . Tính...
 15. Trần Thị Lan Hương

  Nguyên tử của nguyên tố

  Nguyên tử của nguyên tố B có hai đồng vị. Đồng vị I có số khối hơn đồng vị II là 2 đơn vị và chiếm 50 phần trăm. Tìm số khối của hai đồng vị trên
 16. Trần Thị Lan Hương

  Xác định hợp chất đã cho

  Tổng số hạt trong phân tử MX2 là 96. Trong hạt nhân nguyên tử của M cũng như của X đều có số p=e. Tổng số p trong nguyên tử M và X là 26. Xác định hợp chất đã cho
 17. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí Tính thời gian để 1 cành củi khô

  Một chiếc thuyền từ A đến B hết 2h30. Ngược dòng B đến A hết 3h. Vận tốc của nước so với bờ sông và vận tốc của thuyền so với nước ko đổi. Tính thời gian để một cành củi khô tự trôi từ A đến B
 18. Trần Thị Lan Hương

  tạo một góc 45 độ

  Viết PT đường thẳng, khi đồ thị đi qua điểm (-1;2) tạo đường thẳng y=4x+5
 19. Trần Thị Lan Hương

  Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử của một nguyên tố là 21

  Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử của một nguyên tố là 21. hãy (1) Tính nguyên tử khối của nguyên tố đó (2) Viết cấu hình e nguyên tử và xác định tính chất cơ bản của ng tố đó
 20. Trần Thị Lan Hương

  Vật lí Hợp lực

  bài 1: Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữu yên bằng dây OA và OB . Biết OA nằm ngang hợp với OB góc 45 độ. Tìm lực căng của dây OA và OB bài 2: Cho F1=F2=30N, anpha=90 độ. Hợp lực F1 F2 là bao nhiêu
Top Bottom