Kết quả tìm kiếm

 1. tudophuctram

  Văn 11 DÀN BÀI CHI TIẾT CHIỀU TỐI VÀ TỪ ẤY

  cho em xin dàn ý chi tiết của hai bài thơ chiều tối và từ ấy với ạ. Em cám ơn mn nhiều
 2. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho hình chóp SABCD . Hai điểm G và H lần lượt là trọng tâm của hai tam giác SAB và SCD . tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: a,(SGH) & (ABCD) b, (SGH) & (SAC) c, (BGH) & (SDA) d, (BGH) & (SCD giúp mình bài này với.
 3. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho tứ diện S ABC. Lấy M thuộc SB, N thuộc AC, I thuộc SC sao cho MI không song song với BC, NI không song song với SA. Tìm giao tuyến của MNI với các mặt phẳng ABC và SAB. mình cám ơn mn nhiều
 4. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho tứ diện S. ABC. Lấy điểm E là trung điểm trên đoạn SA và F không phải là trung điểm của đoạn SB và điểm G trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao tuyến của : a) EFG và SBC b) EFG và SGC mình cám ơn mn nhiều ạ
 5. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho tứ diện ABCD Lấy các điểm M thuộc cạnh AB sao cho AM=2MB, N là trung điểm AC. Gọi I là điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của : a) Mặt phẳng MNI và BCD b) Mặt phẳng MNI và ABD c) Mặt phẳng MNI và ACD giúp mình bài này với ạ. Mình cám ơn mn nhiều
 6. tudophuctram

  Toán 11 Đường thẳng-mặt phẳng trong không gian

  Cho hai hbh ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng có tâm lần lượt là O và O'. a, C/m OO' song song với các mặt phẳng (ADF) và (BCE) b, Gọi M,N lần lượt là hai điểm trên các cạnh AE,BD sao cho AM=1/3AE, BN=1/3BD. Chứng minh MN // (CDEF) GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI, mình cám ơn mn nhiều ạ
Top Bottom