Kết quả tìm kiếm

 1. NhungBui2008

  Văn 9 Làm bài văn thuyết minh

  Thuyết minh cây cà phê ở Tây Nguyên (anh chị tự viết giúp em đc ko ạ tại em sắp thi giữa kì nên cần 1 bài hoàn chỉnh ko chép mạng í)
 2. NhungBui2008

  Vật lí 9 tính điện trở

  cho R1=10 ôm R2=15 ôm mắc nối tiếp với nhau a/ đặt 2 đầu đoạn mạch vài hđt 12V tính cường độ dòng điện và hđt của mỗi điện trở b/ mắc R3 nt với đoạn mạch trên biết R3=15 ôm tính hđt giữa hai đầu điện trở R3
 3. NhungBui2008

  Hóa 9 Kết tủa

  Hấp thụ hoàn toàn 2,24 l khí CO2 vào dd Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa tính m
 4. NhungBui2008

  Hóa 9 Bài 2 muối

  1/Cho 0.2 mol CO2 vào 150ml dd Ca(OH)2 1M đc m gam kết tủa tính m 2/ Dẫn V lít CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,5M sau pứ đc 10g kết tủa tìm V
 5. NhungBui2008

  Hóa 9 Giải hệ

  cho m(g) hh gồm Al, Fe vào dd HCl dư thì thu được 6,72 (l) khí. Mặt khác cũng cho m(g) X vào dd NaOH dư thì thu được 3,36 (l) khí a/ tính %mAl b/ cho hh X tác dụng hết với oxi thì thu đc rắn A. Cho A tan hoàn toàn trong V (l) dd H2SO4 0,5.M tính V?
 6. NhungBui2008

  Hóa 9 Oxit kim loại t/d với kim loại I

  cho 10g hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn tác dụng với oxi thu đc 14g oxit tác dụng với HCl.2M. tính thể tích HCl?
 7. NhungBui2008

  Hóa 8 Hòa tan hết 40g SO3 vào nước đc 200ml dd axit sunfuric

  Hòa tan hết 40g SO3 vào nước đc 200ml dd axit sunfuric a/ viết pthh b/ tính nồng độ mol của dd axit sunfuric c/ cho kim loại sắt vào dd trên thì thấy sắt tận hết vừa đủ m gam và có V lít khí thoát ra ở đktc. Tìm m và V
 8. NhungBui2008

  Hóa 8 Trả lời giải thích dùm em với ạ

  Dự đoán khả năng phản ứng giữa natri với nước và hiện tượng sản phẩm tạo thành nếu có phản ứng xảy ra.
Top Bottom