Kết quả tìm kiếm

 1. Đỗ Hằng
 2. Đỗ Hằng
 3. Đỗ Hằng
 4. Đỗ Hằng
  Cho x,y >0 thỏa mãn: x+y=2019 Tìm GTNN và GTLN của P=x(x^{2}+y) + y(y^{2}+x)
  Chủ đề bởi: Đỗ Hằng, 18 Tháng tám 2019, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 5. Đỗ Hằng
 6. Đỗ Hằng
 7. Đỗ Hằng
 8. Đỗ Hằng
 9. Đỗ Hằng
 10. Đỗ Hằng
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm GTNN

  Cho x,y,z >0 thoả mãn: 2x+4y+7z=2xyz Tìm gtnn: P=x+y+z
  Chủ đề bởi: Đỗ Hằng, 14 Tháng tám 2019, 10 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 11. Đỗ Hằng
  Chủ đề

  Toán 9 PT bậc 2

  Cho pt bậc 2: x^{2} - 5x+7-m=0 Tìm m để: x_{1}^{2} = 4x_{2} +1
  Chủ đề bởi: Đỗ Hằng, 13 Tháng tám 2019, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 12. Đỗ Hằng
  Chủ đề

  Toán 9 PT bậc cao

  Cho pt: x^{3} + 3x^{2} + mx + m-2 = 0 Tìm m để pt có 3 nghiệm không nhỏ hơn -2
  Chủ đề bởi: Đỗ Hằng, 13 Tháng tám 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 13. Đỗ Hằng
 14. Đỗ Hằng
 15. Đỗ Hằng
 16. Đỗ Hằng
 17. Đỗ Hằng
 18. Đỗ Hằng
 19. Đỗ Hằng
 20. Đỗ Hằng
-->