Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Đăng Bình
 2. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Chứng minh

  Cho a, b, c thỏa mãn: abc\geq 6,bc\geq 6,c\geq 3. Chứng minh: a+b+c\geq 6
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 21 Tháng tám 2019 lúc 15:03, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 3. Nguyễn Đăng Bình
 4. Nguyễn Đăng Bình
 5. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Chứng minh

  Cho a,b\epsilon N và ab+1\vdots 24. Chứng minh: a+b\vdots 24
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 4 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 6. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm min

  Cho a, b > 0 và \sqrt{ab}(a-b)=a+b Tìm min P = a + b
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 1 Tháng tám 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 7. Nguyễn Đăng Bình
  81x^2-18x=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}-9\sqrt{x}+4
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 30 Tháng bảy 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 8. Nguyễn Đăng Bình
  \sqrt{x+\frac{3}{x}}=\frac{x^2+7}{2(x+1)}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 28 Tháng bảy 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 9. Nguyễn Đăng Bình
 10. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tính

  x = \sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 26 Tháng bảy 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 11. Nguyễn Đăng Bình
 12. Nguyễn Đăng Bình
  \sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{2x-3}=\sqrt[3]{12(x-1)}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 23 Tháng bảy 2019, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 13. Nguyễn Đăng Bình
 14. Nguyễn Đăng Bình
  (x-3)(x+1)+4(x-3)\sqrt{\frac{x+1}{x-3}}=-3
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 19 Tháng bảy 2019, 40 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 15. Nguyễn Đăng Bình
 16. Nguyễn Đăng Bình
  Chủ đề

  Toán 9 Tính

  A = a^2(a+1)-b^2(b-1)-11ab+1983 Biết a - b = 3. Tính A.
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 16 Tháng bảy 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 17. Nguyễn Đăng Bình
 18. Nguyễn Đăng Bình
 19. Nguyễn Đăng Bình
 20. Nguyễn Đăng Bình
  \frac{4}{x}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}=x+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}
  Chủ đề bởi: Nguyễn Đăng Bình, 1 Tháng bảy 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
-->