Kết quả tìm kiếm

 1. s-uchihaitachi-s

  Ngoại ngữ bài tập tiếng anh

  I. Choose the word whose pronounce diferently from the others 1. a. how b. hello c. hi d. hour 2. a. seven b. ten c. eleven d. twelve 3. a. wear b. year c. hear d. near 4. a. bottle b. job c. movie d. chocolate 5. a. class b. thank c. are d. and...
 2. s-uchihaitachi-s

  Vật lí bài tập vật lí 8

  1.: Một thanh mảnh, đồng chất, phân bố đều khối lượng có thể quay quanh trục O ở phía trên. Phần dưới của thanh nhúng trong nước, khi cân bằng thanh nằm nghiêng như hình vẽ, một nửa chiều dài nằm trong nước. Hãy xác định khối lượng riêng của chất làm thanh đó.
 3. s-uchihaitachi-s

  Viết lại câu

  Hôm nay rảnh rỗi nên mk đăng 1 ít bt mn vào lm nha. Ko dc search đấy. Sau mk sẽ cho đáp án I. Viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không đổi bắt đầu với từ đã cho. 1. “You shouldn’t lend him any more money,” Mrs. Tuyet said to Nga. → Mrs. Tuyet advised ……………………………………………………..…………………… 2. Nobody...
 4. s-uchihaitachi-s

  Toán [Toán 8] Kĩ thuật cô-si ngược dấu

  1.Cho a,b,c>0 t/m a+b+c=3. CMR
 5. s-uchihaitachi-s

  Toán Giải pt nghiệm nguyên

  1.6x-5y-xy+31=0 2.4x+7y-2xy=17 3.+7y=+7x 4.-2xy-5x+5y=-19 5.4x+11y=4xy
 6. s-uchihaitachi-s

  Toán Tam giác đồng dạng

  1. Cho ABC các đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Các đường cao AI và BK cắt nhau tại H, O là giao điểm của 3 đường trung trực.CMR: a. AH=2OM, BH=2ON b.3 điểm H,O,G nằm trên 1 đường thẳng
 7. s-uchihaitachi-s

  Ngoại ngữ Trắc nghiệm TA

  1. She went out ............. saying a word. A. to B. with C. without D. between 2. What do you often do ................ the weekends ? A. on B. in C. since D. to 3. A lot of ......... come to Van Mieu every day. A. visiter B. visiters C. visitor D. visitors. 4...
 8. s-uchihaitachi-s

  [Hình học 8] Định lí ta-lét đảo

  1.cho tam giác abc các đường phân giác AD,BE,CF gọi I và K là các điểm đối xứng với A qua BE,CF. Gọi G và H thứ tự thứ tự là các điểm đối xứng với B và C qua AD. CMR:GI//HK 2.Cho tam giác ABC, D thuộc BC. Lấy M thuộc AD, lấy I và K thuộc MB và Mc sao cho IB/IM=KC/KM E là giao điểm của ID với AB...
 9. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lí 8]Lực đẩy ác-si-mét

  Một miếng sắt có khối lượng 780g khi cân trong nước nó chỉ nặng 650g a.Tính V miếng sắt b.Miếng sắt đặc hay rỗng
 10. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lí 8]Lực đẩy ác-si-mét

  1.Thả một vật ko thấm nước vào nước thì 3/5 thể tích của nó bị chìm a)Hỏi khi thả vào dầu thì bao nhiêu phần của vật bị chìm?Biết KLR của nước và dầu lần lượt là 10000và 8000N/m3 b)Trọng Lượng Riêng của vật là bao nhiêu biết vật đó có dáng hình hộp và chiều cao mỗi cạnh là 20vm
 11. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lí 8] áp suất

  1.Trên bàn chỉ có những dụng cụ và vật liệu sau: Lực kế, bình nước(có TLR D0) làm thế nào chỉ bằng các dụng cụ trên mà em có thể xác định dc KLR của 1 vật K loại có hình dáng bất kì bỏ lọt vào bình nước? Trình bày cách lm ấy
 12. s-uchihaitachi-s

  Kĩ thuật đổi biến trong BĐT cô-si

  cho x+y=2 chứng minh x^4+y^4 >=2
 13. s-uchihaitachi-s

  Chọn đáp án đúng

  1. Don't let children ………..in the kitchen. a. play b. playing c. to play d. played 2. Which songs do they often sing ………… Christmas a. on b. at c. in d. for 3. If he is careful, he ……………gets good marks a. must b. will c. could d. would 4. I suggest ………………. to the movies...
 14. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lí 8]. Tìm khối lượng của vật

  1 vật có TLR là 20000N/m3 nhúng vào nước thì nặng 150N . Hỏi trong không khí nó nặng bao nhiêu biết TLR của nước là 10000N/m3
 15. s-uchihaitachi-s

  Toán Toán 8 -CM

  Cho a,b,c\geq 0 thỏa mãn : a+2b+3c \leq 0 6 CMR 1/a+2/b+3/c \leq 0 6
 16. s-uchihaitachi-s

  [Toán 8] Bất đẳng thức cô-si mở rộng

  Cho a,b,c>=0 t/m a+2b+3c<=6 CMR 1/a+2/b+3/c<=6
 17. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  1.Một cốc hình trụ chứa 1 lượng nước và một lượng Hg có cùng 1 khối lượng , độ cao tổng cộng của các chất lỏng trong cốc là H=146cm. Tính áp suất p của các chất lỏng lên đáy cốc. biết KlR của nước, Hg là D1=1g/cm3, D2=13600kg/m3
 18. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  Một bình thông nhau chữ U 2 nhánh có dạng hình trụ, tiết diện tiết diện của nhánh nọ gấp 3 lần nhánh kia S1=3S2=3cm2 đang chứa Hg có D1=13600kg/m3 thả vào nhánh rộng một mẩu sắt vừa vặn lọt thành ống khối lượng m=53,04g. Hỏi Hg bên ống nhordaang cao bao nhiêu
 19. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lý 8]Bình thông nhau

  1.Một ống thủy tinh hở 2 đầu có chiều dài l=50cm và tiết diện S=2cm2 được cắm vuông gốc với mặt thoáng của 1 chậu nước. Rót 40g dầu có d=8000N/m3 vào ống a. Xác định độ chênh lệch giữa mực nước và dầu trong chậu b.Phải đặt đầu trên của ống cách mặt nước 1 khoảng bằng bao nhiêu để có thể rót dầu...
 20. s-uchihaitachi-s

  Vật lí [Vật lí 8] BT bình thông nhau

  1.Hai bình trụ thông nhau và diện tích tiết diện 80cm2 và 20cm2 chứa nước. thả vào bình lớn 1 vật năng hình lập phương có cạnh a=10cm có D2=1500kg/m3. tính độ dâng cao của nước trong mỗi bình. biết nước có D1=1000kg/m3 2.Một ống có tiết diện S=2cm2 được nhúng vào bình nước. Người ta rót vào ống...
Top Bottom