Kết quả tìm kiếm

 1. Hải Quỳ Nở Hoa

  Tìm khoảng đồng biến nghịch biến

  Các bạn giúp mình giải một số bài tập toán nha! Tìm khoảng đồng biến nghịch biến của y= (x-3)^3 y= x^3- 3x+ 1 y=x^3+ 3x+ 10
 2. Hải Quỳ Nở Hoa

  À! Chào bạn

  À! Chào bạn
 3. Hải Quỳ Nở Hoa

  Tìm phương trình đường thẳng

  Cần gấp lắm mọi người ơi!!! Đường thẳng đi qua A(1;2) vuông góc với đường thẳng y=-2x+3. Tìm phương trình đường thẳng.
Top Bottom