Kết quả tìm kiếm

 1. Lê Đình Bảo

  Toán 12 phương trình mũ

  giúp mình câu 4 với ạ Cho f(x) = e^{3x - x^2}. Biết PT f''(x) = 0 có 2 nghiệm x_1;x_2. Tính x_1x_2
 2. Lê Đình Bảo

  Toán 12 đồ thị

  giúp mình câu 73 và 74 với ạ
 3. Lê Đình Bảo

  Toán 12 tính thể tích

  cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' đáy là hình vuông cạnh băng 3a, biết góc giữa (B'AC) và đáy bằng 30 độ. Thể tích V của khối lăng trụ
 4. Lê Đình Bảo

  Toán 12 Cực trị hình học

  cho em hỏi sao lại có khúc này vậy ạ: Thể tích khối chóp đạt lớn nhất khi H trùng N x=(căn 6/2)a
 5. Lê Đình Bảo

  Toán 12 Cực trị hình học

  cho khối chóp S.ABC có SC = x, các cạnh còn lại đều bằng 5 căn 2. tìm x để thể tích khối chóp S.ABC đạt giá trị lớn nhất
 6. Lê Đình Bảo

  Toán 12 Cực trị hàm số

  = 5 ạ em nhầm
 7. Lê Đình Bảo

  Toán 12 Cực trị hàm số

  Cho hàm số y= x^3-3x^2+3mx+2. Tìm giá trị của tham số m để hàm số có 2 điểm cực trị tại x_1 và x_2 sao cho 2x_1+x_2=5
 8. Lê Đình Bảo

  Vật lí 12 Dao động điều hòa

  Câu 1: Một vật dđđh dọc theo trục Ox với phương trình x=10cos[(4pi/3)t - (2pi/3) ]cm. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật di chuyển: a. Từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x=7cm b. Từ vị trí biên âm đến vị trí có li độ x=3 cm c. Từ vị trí có li độ x=5 cm theo chiều âm đến vị trí có li độ...
 9. Lê Đình Bảo

  English THPT answer the questions

  Read the passage and fill in the blank with a suitable word/ phrase from the passage. I come from a family of five people: my parents, my two younger brothers and I. My mother works as a nurse in a big hospital. She has to work long hours and once a week she has to work on a night shift. My...
 10. Lê Đình Bảo

  Vật lí 12 dao động điều hòa

  một vật chuyển động tròn đều có bán kính 4cm, tốc độ góc là 5 pi rad/s. a) Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên phương của đường kính dao động điều hòa với quỹ đạo là bao nhiêu? b) Tính chu kì và tần số của DĐĐH của hình chiếu nói trên
 11. Lê Đình Bảo

  Toán 11 khoảng cách

  cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3a, SB vuông góc với (ABCD),SB=2a. gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính khoảng cách từ G đến (SCD).
 12. Lê Đình Bảo

  Toán 11 bài toán

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc (ABCD) a/ Chứng minh BC vuông góc (SAB) b/ Gọi M là trung điểm của SC . Tính khoảng cách từ M đến (SAB)
 13. Lê Đình Bảo

  Vật lí 11 bt mắt

  một TKHT có tiêu cự 10cm. Đặt vật AB cao 6cm trước kính cách kính 5 cm a) Xác định vị trí, tính chất, độ phóng đại và chiều cao của ảnh b) Muốn có ảnh bằng 1/4 vật thì đặt vật ở đâu
 14. Lê Đình Bảo

  Tin học câu hỏi

  Câu 1. Trong lời gọi thủ tục, khi tham số hình thức được thay bằng các giá trị hoặc biến xác định thì nó được gọi là gì trong các cách gọi sau đây? A. tham số giá trị B. tham số thực sự C. tham số hình thức D. tham số biến Câu 2. Khi cần gọi thực hiện Chương trình...
 15. Lê Đình Bảo

  Toán 11 Cho hàm số $y=x^4-4x^2+2$ có đồ thị $(C)$

  cho e hỏi sao câu b sao lại có phương trình tiếp tuyến tổng quát như vậy ạ?
 16. Lê Đình Bảo

  Toán 11 Cho hàm số $y=x^4-4x^2+2$ có đồ thị $(C)$

  Cho hàm số y=x^4-4x^2+2 có đồ thị (C) a) viết phương trình tiếp tuyên của đồ thị tại điểm có hoành độ bằng -2 b) với điều kiện nào của a thì qua M(0;a) kẻ được 4 tiếp tuyến với (C)
 17. Lê Đình Bảo

  Địa 11 câu hỏi

  giải thích sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ chốt ở Nhật Bản
Top Bottom