Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ 9 chọn đáp án đúng

  while southern California is densely populated , ___________ people live in the northern part of the state a . few b. a number of c. a few of d. many
 2. Nguyễn Thị Cúc

  Văn 10 Thân phận và vẻ đẹp của người phụ nữ

  lập dàn ý cho đề nói về thân phận và vẻ đẹp của người phụ nữ qua chùm ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa @hanh2002123 @p3nh0ctapy3u
 3. Nguyễn Thị Cúc

  sướng vậy còn gì yến hihi

  sướng vậy còn gì yến hihi
 4. Nguyễn Thị Cúc

  Địa Địa lớp 10

  Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió biển và gió đất : A. Sự thay đổi khí áp giữa đất liền và biển giữa ngày và đêm B. Nhiệt độ giữa biển và đất liền khác nhau giữa ngày và đêm C. Độ ẩm giữa đất liền và biển khác nhau dẫn đến chênh lệch về khí áp D. Việc hấp thụ và giải nhiệt giữa đất và nước khác...
 5. Nguyễn Thị Cúc

  give the correct form of the verbs

  Ask any adult over forty to make a (1)_comparion______ between the past and present and most will tell you that things have been getting steadily worse for as long as they can remember. Take the weather for example. Everyone remembers that in their (2)_childhood_____ the summers were...
 6. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ Chia động từ

  1. I started...... English when i was four A.learn B.to learn C.learning D.to learning 2. They cannot afford.....a new car just now A.buying B.to buy C.by buying 3. We enjoyed..... to France for the holidays A.going B.to go C.in going 4. I refused..... for the broken goods A.paying B.to pay...
 7. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ True or False

  1. All banks and stores have video cameras. F all=> most 2. The police can identify the robbers by studying the video. T 3. Videos are useful things to have in the classrooms. T 4.. You can record and show TV programs on video tape with the help of a VCR. F can record and show TV...
 8. Nguyễn Thị Cúc

  Hóa Nhận biết

  Na2C03 td vs HCl có khí thoát ra là C02 MgS04 td vs BaCl2 xuất hiện kết tủa trắng là BaS04
 9. Nguyễn Thị Cúc

  Hóa hóa 9

  sao bạn bạn ko hiểu chỗ nào
 10. Nguyễn Thị Cúc

  Hóa hóa 9

  Na2C03 td vs HCl có khí thoát ra là C02 MgS04 td vs BaCl2 xuất hiện kết tủa trắng là BaS04
 11. Nguyễn Thị Cúc

  Địa Địa 9

  câu 1 1. Tài nguyên đất Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng, có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn Đất Feralit (16 triệu ha): Phân bố ở miền núi và cao nguyên. Đất phù sa (3 triệu ha) : Phân bố ở đồng bằng. 2. Tài nguyên khí hậu. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa theo chiều Bắc –...
 12. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ ngữ pháp

  She speaks English and French, .... she doesn't speak German A.but B.because C.so D.and
 13. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ ngữ pháp

  She speaks English and French, .... she speak German A.but B.because C.so D.and
 14. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ Thì động từ

  làm các câu trắc nghiệm ở cuối ạ
 15. Nguyễn Thị Cúc

  Ngoại ngữ ngữ pháp

  We went ..... last week A. for shopping B.shopping C.to shopping D.for shop
 16. Nguyễn Thị Cúc

  Địa Địa lý lớp 9

  Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc vào sự phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ (dân cư)
 17. Nguyễn Thị Cúc

 18. Nguyễn Thị Cúc

  Địa thủy quyển

  từ tháng 3 tới tháng 6
 19. Nguyễn Thị Cúc

  chị yến cũng gửi cho chị bài ấy đấy e

  chị yến cũng gửi cho chị bài ấy đấy e
 20. Nguyễn Thị Cúc

  nhưng một thời gian chị lại ko thích a ấy nữa ấy h nghe lại bài đèn lồng đom đóm chị lại thích a...

  nhưng một thời gian chị lại ko thích a ấy nữa ấy h nghe lại bài đèn lồng đom đóm chị lại thích a ấy rồi
Top Bottom