Kết quả tìm kiếm

  1. daukhai

    Toán 11 Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

    Cho hình chop SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. SA = a, SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Biết góc BAC = 60 độ. CHứng mình HK vuông góc với (SAC)
Top Bottom