Kết quả tìm kiếm

 1. co nang su tu

  Toán góc

  1) cho hai góc kề bu aob va boc sao cho boc =60* a) Tính góc aob b) Vẽ tia od là tia phân giác của góc aob. chứng minh ob là tia phân giác của góc doc
 2. co nang su tu

  Toán Tìm x

  1) tìm x biết a) (3/4 -x ) ^3 =-8 b) 9/4 : (x -22/3) =-1,5
 3. co nang su tu

  Toán Toán Lớp 6

  Kết quả kiểm tra một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài , số bài loại khá chiếm 2/5 tổng số bài , còn lại 12 bài trung bình . Hỏi khối 6 có bao nhiêu học sinh Tính số bài loại giỏi, khá . Tính tỉ số (%) số học sinh của loại khá , trung bình so với cả khối .
Top Bottom