Kết quả tìm kiếm

 1. Suga Min Yoongi

  Toán Ôn tập KT lớp 8

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) có M là trung điểm BC. Lấy D đối xứng A qua M. a) Cm: ABDC là HCN. b) Trên tia AB lấy E sao cho B là trung điểm AE. Cm: BCDE là hình bình hành và AD=DE. c) F là điểm đối xứng của A qua C. Cm: D là trung điểm È. d) Kẻ AH vuông góc È tại H. Cm: \widehat{BHC}= 90 độ
 2. Suga Min Yoongi

  Ôn tập KT LỚP 8

  1. Phân tích đa thức thành nhân tử: 20xy^{2}+28x^{2}y-12xy x^{2}-4x+4-y^{2} 2. Thực hiện phép tính: \frac{4x}{x^{2}+2x}+\frac{8}{x^{2}+2x} \frac{2}{x}+\frac{3}{x-1}+\frac{1-4x}{x^{2}-x} 3. Tìm x, biết : x^{2}-2x=0 2x(x-3)-4(x-3)=0 4. Cm biểu thức luôn dương với mọi giá trị của x: A=...
 3. Suga Min Yoongi

  Toán GTLN, GTNN của đa biểu thức

  Tìm GTLN của \LARGE A(x)= 1-4x+2x^{2}
 4. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 Trần Quang Khải

  (6x^3 - 7x^2 - x +5) : (2x-1) giúp chị với. Sao bài này chị ra kỳ lắm
 5. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 Trần Quang Khải

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. Từ điểm C thuộc BC (BD>CD) vẽ đường vuông góc với BC cắt AC và tia BA lần lượt là E,F. a) CM: AMDF là hình thang vuông. b) Gọi O là trung điểm EC, N đỗi xứng với D qua O. Cm: DENC là HCN. c) Lấy I thuộc AB sao cho A là trung điểm IF. Cm: I,E,N...
 6. Suga Min Yoongi

  Toán Đề kiểm tra học kì 1 Trần Quang Khải

  1. Thực hiện phép tính: \large (2x-3)^{2}+4(x+2)(x-2) \large (6x^{3}-7x^{2}-x+5):(2x-1) \large \frac{x+3}{x+1}-\frac{2x-1}{x-1}-\frac{x-3}{x^{2}-1} 3. Tìm x \large 4(x+1)^{2}+(2x-1)^{2}-(8x-8)(x+1)=11 giúp mình với. Lát nữa mình cần rồi
 7. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  CaO + HNO3 ----> Ca(NO3)2 + H2O CaO + H3PO4 ----> Ca3(PO4)2 + H2O Ca(OH)2 + H2SO4 ---> CaSO4 + H2O H2SO4 + Mg(OH)2 ----> MgSO4 + H2O NaOH + CuSO4 -----> Cu(OH)2 + Na2SO4 Al + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2
 8. Suga Min Yoongi

  dùng Twitter thôi

  dùng Twitter thôi
 9. Suga Min Yoongi

  ko biết nữa. Tại tui ko dùng face

  ko biết nữa. Tại tui ko dùng face
 10. Suga Min Yoongi

  thấy 2k4 nhiều quá nhỉ

  thấy 2k4 nhiều quá nhỉ
 11. Suga Min Yoongi

  Ờ. MỢT MỎI

  Ờ. MỢT MỎI
 12. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  Na2O + H3PO4 -----> Na3PO4 + H2O Na2O + H2SO4 -----> Na2SO4 + H2O CaO + HNO3 ----> Na3(NO3)2 + H2O CaO + H2SO4 ----> CaSO4 + H2O CaO + H2CO3 ----> CaCO3 + H2O
 13. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  Fe(OH)3 ----> Fe2O3 + H2O
 14. Suga Min Yoongi

  Ờ. CÒN CHẾ

  Ờ. CÒN CHẾ
 15. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  SO2 + H20 ----> H2SO3
 16. Suga Min Yoongi

  trường tui 20/11 lớp 6 định nhảy Go Go. Hóng ~

  trường tui 20/11 lớp 6 định nhảy Go Go. Hóng ~
 17. Suga Min Yoongi

  chào bạn. Đi đâu cũng thấy ARMY nhờ

  chào bạn. Đi đâu cũng thấy ARMY nhờ
 18. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  Al(OH)3 + HCl => AlCl3 + H2O
 19. Suga Min Yoongi

  chào

  chào
 20. Suga Min Yoongi

  Hóa Cân bằng pthh

  giúp em nốt bài luôn đc ko ạ? Na2O + HN03 => NaNO3 + H2O Na2O + H2CO3 => NaCO3 + H2O Cảm ơn nhiều
Top Bottom