Kết quả tìm kiếm

 1. M

  English THPT Sentences Transformation

  1. Tania will probably turn down the job in London =>Tania is not likely ... -> Tania is not likely to receive the job in London. 2. The teacher has no objections if the children use dictionaries during their tests->The teacher does not -> The teacher does not prevent/prohibit/forbid the...
 2. M

  Môn học khác Cách học

  Mọi người đã bao giờ đặt mục tiêu xong không thực hiện/ không thực hiện hết chưa ạ.-. Em bị như vậy từ năm lớp 8 đến h là lớp 10 mà vẫn chưa giải quyết đc.-. Thêm cả việc cứ hễ có buổi nghỉ (đặc biệt là buổi chiều) là em không học được mấy, toàn chơi.-. Mọi người có thể cho em một số cách giải...
 3. M

  English THPT So sánh giữa độ khó của Ielts và đề thi HSG

  Như tiêu đề, mọi người có thể so sánh độ khó giữa ielts và đề hsg tiếng anh giúp em được không ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều<3
 4. M

  English THPT Mệnh đề quan hệ

  I live in a dormitory____ residents come from many countries. A. where B. which C. in where D. whose Em đc cho đáp án là whose nhưng em vẫn thắc mắc tại sao không dùng được where trong trường hợp này ạ? Mong mọi người giúp giải đáp thắc mắc của em. Em cảm ơn mọi người nhiều<3
 5. M

  English THPT Trắc nghiệm Anh

  Mình có thắc mắc một số câu này, mọi người có thể chọn và giải đáp giúp tại sao lại chọn đáp án đó thay vì những đáp án khác được không ạ:) Mình cảm ơn nhiều:MIM16 1. My wife is going on her business next week so I have to ___ most of the chores around the house. A. distribute B...
 6. M

  English THPT Chuyên mục giải thích đáp án:)

  A. Trắc nghiệm 15. I don't go swimming very much _________. A. nowadays B. recently C. now and again D. in those days 22. "I have thought of a way to do all the household chores in a short time!" -"_____" A. Best wishes B. My dear...
 7. M

  Toán 10 Dấu tam thức bậc 2- bất phương trình bậc 2

  Cho bất phương trình x^2 -2(m+3)x +m^2 +6m ≤0 . Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x thuộc [1;2]. Số phần tử của S là? Mọi người giúp mình bài trên và nếu có thể thì chia sẻ giúp mình cách giải quuyeets mấy bài liên quan đến tam thức...
 8. M

  English THPT Subject-Verb Agreement

  72. A series of lectures .... being presented at the Central Hall this week. a. are b. will be c. has become d. is Thầy mình chữa là b.will be nhưng tại sao tại chọn will be being.. mà không chọn is being....? 4. The offices closes this weekend. Mình tra từ điển thì close có cả...
 9. M

  English THPT Choose the best answers to complete the dialouges

  1. A: It's your studies that you should concentrate on. B: ___ A. Yes, I should continue with my homework. B. Could you help me to study? C.I know what you mean D. I don't think my studies are not important. Thầy mình chữa trên lớp là...
 10. M

  English THPT Phân biệt từ gần nghĩa

  Familiy values are traditional values that are passed on from generation to generation within the family that address the family roles, family structure, function, attitude, and ideas. These traditional values are like unwritten codes that guide the actions of individuals. The word "codes" in...
 11. M

  Toán 10 Hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Cho phương trình |-x^2+2|x|+3|-2m+1=0. Tìm m để phương trình có 4 nghiệm. Mọi người cíu em cách vẽ đồ thị của phần trong dấu gttđ và cách giải bài trên với ạ:( Em cảm ơn nhiều ạ.
 12. M

  Vật lí 10 Chứng minh công thức tính tốc độ trung bình trong chuyển động thẳng nhanh dần đều (1)

  Mọi người có thể giúp mình chứng minh công thức ở đầu đề được hong:) Mình muốn hiểu được công thức tính quãng đường trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, mà sgk mới họ chỉ đưa ra công thức, còn sgk cũ có chứng minh nhưng nó lại liên quan đến công thức (1) mà mình đọc mãi vẫn chưa hiểu cách...
 13. M

  English THPT Fill the blank with the correct answer

  In Antigua in Quatemala they carpet the streets with flowers. Chinese spring parades are…. colorful but instead of flowers they have large dragon puppets which dance in the street. Đáp án ban đầu của mình là not less, nhưng mình được chữa chỗ … là equally. Mọi người có thể giải thích cho...
 14. M

  English THPT Chọn từ đồng nghĩa

  The number of children and the family dynamics have changed over time. Thầy và bạn đều chữa cho mình đáp án là motions, nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ vì sao lại chọn như vậy. Mong mọi người giải thích giúp mình. Thanks <3
 15. M

  English THPT Translate

  Mọi người có thể giúp mình dịch câu sau: Professor Georges Casimir said vegan parenting qualifies as "non-assistance to a person in danger", which is a criminal offence that carries a prison sentence of up to 2 years. Đặc biệt là chỗ "non-assistance to a person in danger" í, mình mãi chưa hiểu...
 16. M

  English THPT Cách ghi chép từ mới

  Khi mình ghi từ mới trong những bài đọc khó, có nhiều từ mới, mình thường hay liệt kê các từ mới, nghĩa, vd của chúng vào 1 quyển vở. Nhưng mình thấy cách ghi này khá rời rạc và nó không giúp mình nhớ thêm nhiều từ khó. Mọi người có cách ghi từ mới nào khác cho bài Reading hiệu quả về kiến thức...
 17. M

  English THPT Opposite + Reading

  Mọi người kiểm tra xem đáp án những câu dưới có đúng không giúp mình nhé <3. Cảm ơn mn nhìu<3 Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word in each of the following questions: 6. The invention of the electric lamp is one of...
 18. M

  English THPT Trắc nghiệm

  1.There is no decision... when the worked might start. Answer: on 2.Choose the underlined part among A,B,C that needs correcting Those of us who (A) have a family history of (B) heart diseases should (C) do yearly appointments with (D) our doctors. Answer: C Mọi người giải thích giúp mình...
 19. M

  Toán 10 Mệnh đề chứa kí hiệu tồn tại , với mọi

  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A.∀x∈R, ∃y∈R x+y^2≥0 B. ∃x∈R, ∀y∈R, x+y^2≤0 C. ∃x∈R, ∀y∈R, x+y^2 ≥ 0 D.∀x∈R,∀y∈R,x+y^2 ≥0 Mọi người giúp mình giải thích cách làm bài này với o_O Mình cảm ơn nhìu<3
 20. M

  Toán 10 Hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

  Cho hbpt: x-y ≤ 2 3x+5y ≤ 15 x≥0 y≥0 Khằng định nào sau đây sai? Thầy mình chữa ở trên lớp câu sai là: Đường thẳng x+y=m có giao điểm với tứ giác ABCO kể cả khi -1≤m≤17/4 (tứ giác ABCO là miền tứ giác của hbpt ở đề bài, với A(0;3), B(25/8; 9/8)...
Top Bottom