Kết quả tìm kiếm

 1. Cao Khánh Tân

  Văn Bài viết số 2:

  Các bạn là tương lai của đất nước này. Các bạn là những nhà lãnh đạo trẻ. Và đất nước của chúng ta thụt lùi hay tiến lên phụ thuộc một phần lớn vào các bạn. Vì vậy tôi muốn nói với các bạn một chút về trách nhiệm đó. Rõ ràng là trách nhiệm đó bắt đầu bằng việc trở thành học trò giỏi nhất...
 2. Cao Khánh Tân

  Văn Phân tích:

  Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự Tình (II) của Hồ Xuân Hương?
 3. Cao Khánh Tân

  Toán Hình học phẳng Oxy:

  1, Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm . Gọi H là trực tâm của tam giác. Biết đường tròn đi qua ba trung điểm của ba đoạn thẳng HA, HB, HC có phương trình: . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
 4. Cao Khánh Tân

  Hóa [Lớp 10] Bài tập về oxit Fe

  1, Cho 17,2(g) rắn A gồm Fe và 1 oxit Fe có tỉ lệ số mol là 1:2 vào dd loãng dư thu được V ml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn trên cho vào dd đặc nóng thu được 3,92 lít khí (đktc). Xác định V, CTPT của oxit Fe. 2, Hòa tan hoàn toàn 74 gam hỗn hợp X gồm bằng dd loãng dư sinh ra 178 gam muối...
 5. Cao Khánh Tân

  Hóa [Lớp 10] Bài tập về đơn chất lưu huỳnh:

  1, Nung nóng m gam Fe,S trong bình kín không có oxi. Sau phản ứng hạ nhiệt độ xuống thu được 17,6 gam rắn, hòa tan rắn trong HCl dư thu được 4,48 lít khí X và 3,2 gam rắn nguyên chất không tan. Để đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít hỗn hợp ( tỉ lệ khối lượng tương ứng 2:3). Tìm V? 2...
 6. Cao Khánh Tân

  Hóa Bài tập halogen:

  1,Cho m(g) hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với 0,448 (l) ở đktc, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dd HCl dư thu được dd Y và 0,672 (l) khí (đktc). Cô cạn dd Y thu được 4,98g chất rắn. Tìm m?
 7. Cao Khánh Tân

  Toán Ôn tập toán 10:

  1,Cho ABCD là hình bình hành, là trung điểm AB. là hình chiếu vuông góc của B trên AD, là trọng tâm . Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành? 2, Cho , phương trình đường cao kẻ từ B có phương trình: x+3y-18=0. Phương trình trung trực của BC là: 3x+19y-279=0. Điểm C thuộc đường thẳng...
 8. Cao Khánh Tân

  Vật lí Ôn tập vật lý 10:

  1, Hai hạt có khối lượng m và 2m có động lượng theo thứ tự là p và , chuyển động theo các phương vuông góc với nhau và đến va chạm vào nhau. Sau va chạm hai hạt trao đổi động lượng cho nhau. Tính nhiệt lượng tỏa ra? 2, Người ta dùng 1 dây cáp có độ cứng là để hạ xuống đất 1 vật có...
 9. Cao Khánh Tân

  Hóa Bài tập về halogen và điều chế khí clo:

  1, Cho 6,72(l) (đktc) hỗn hợp A gồm vào bình thủy tinh chiếu sáng. Sau một thời gian hh B chứa 25% HCl theo V và hàm lượng thể tích còn lại giảm 40% so với ban đầu. Tìm %V các chất trong A và B. 2, Cho khí clo dư tác dụng hết với NaI. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối...
 10. Cao Khánh Tân

  Hóa Bảo toàn e: Kim loại tác dụng với muối

  1, Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350ml dung dịch 2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tìm m. 2, Cho gam Al vào 100ml dung dịch gồm 0,3 M và 0,3M. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được gam chất rắn X. Nếu cho gam X tác dụng...
 11. Cao Khánh Tân

  Toán Bất đẳng thức hay:

  1, Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn . Tìm GTNN của biểu thức:
 12. Cao Khánh Tân

  Địa Đề cương ôn tập địa lí 10:

  1, So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. 2, Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. 3, Xác định trên lược đồ những khu vực có nhiều than, dầu mỏ, những nước khai thác than, dầu mỏ và sản xuất điện chủ yếu trên...
 13. Cao Khánh Tân

  Sử 10 Các cuộc cách mạng tư sản

  I, Các cuộc cách mạng sản: 1, Hãy nêu tình hình nước Anh trước cách mạng; diễn biến chính; kết quả-ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Anh. 2, Nêu nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 3, Tình hình nước Pháp trước cách...
 14. Cao Khánh Tân

  Sinh [Sinh 10] Đề cương ôn tập sinh học 10

  1, Mô tả tế bào qua các kì của quá trình nguyên phân và giảm phân. 2, Nêu khái niệm vi sinh vật ? Các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật. 3, Nêu khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật ? Trình bày đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên...
 15. Cao Khánh Tân

  Toán Biến đổi phương trình lượng giác:

  1, Cho ; . Chứng minh rằng: 2, Cho . Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x,y: 3, Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x: 4, Chứng minh rằng:
 16. Cao Khánh Tân

  Toán Giá trị lượng giác:

  1, Tính tổng các góc x thỏa mãn: và . 2, Tìm giá trị lớn nhất của: 3, Cho x thỏa mãn: Tính giá trị :
 17. Cao Khánh Tân

  Ôn tập chương:

  1, Một xe tải có khối lượng 2,5T ban đầu đang đứng yên, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nhờ có lực kéo hướng theo phương nằm ngang. Sau khi đi được quãng đường 144m thì vận tốc đạt được là 12m/s. Hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đường là . Tính công của các lực tác dụng lên xe và công suất...
 18. Cao Khánh Tân

  Chứng minh bất đẳng thức:

  Cho a; b là các số thực dương thỏa mãn > Tìm GTNN của: Cho x; y là các số thực không âm thỏa mãn . Chứng minh rằng: Cho các số thực dương a; b; c thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng: Cho 3...
 19. Cao Khánh Tân

  Toán Chứng minh bất đẳng thức:

  Cho . Tìm GTNN của: Cho 3 số thực không âm a; b; c thỏa mãn . Chứng minh: Cho a; b ; c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Tim GTNN của:
Top Bottom