Kết quả tìm kiếm

 1. S

  GDCD Bản chất

  Bản chất giai cấp của pháp luật.
 2. S

  GDCD Pháp luật với đạo đức

  Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.
 3. S

  GDCD Nhà nước quản lý

  Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào ?
 4. S

  GDCD Pháp luật

  Vì sao nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật ?
 5. S

  Sử 12 Điều kiện lịch sử

  Nêu điều kiện lịch sử mới của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
 6. S

  Sử 12 Tương đồng Lào với Camphuchia

  Những nét tương đồng và khác biệt giữa cách mạng Camphuchia với cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam (1945-2000).
 7. S

  Sử 12 Tương đồng Lào với Việt Nam

  Những nét tương đồng giữa cách mạng Lào với Việt Nam trong thời kỳ (1945-1975).
 8. S

  Sử 12 Vai trò

  Hãy làm sáng tỏ vai trò của trí thức tiểu tư sản Việt Nam đối với phong trào cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930
 9. S

  Sử 12 Đánh giá vai trò

  Đánh giá vai trò của trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hiện nay
 10. S

  Sử 12 Nguyễn Ái Quốc

  - Trong những năm 20 của thế kỉ XX Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá vào Việt Nam những lý luận cách mạng gì? Được thể hiện như thế nào ?
 11. S

  Sử 12 Tác động

  Tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp đối với cách mạng Việt Nam và tình hình Đông Dương
 12. S

  Sử 12 Nhật đảo chính Pháp

  Nêu và nhận xét chủ trương của đảng cộng sản Đông Dương khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945
 13. S

  Sử 12 Hiệp định sơ bộ

  Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ký với chính phủ Pháp bản hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 xuất phát từ những lý do nào ?
 14. S

  Sử 11 Câu hỏi học sinh giỏi

  Từ nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945), anh/chị hãy rút ra những bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, an ninh của thế giới hiện nay.
 15. S

  Sử 11 Câu hỏi học sinh giỏi

  Vì sao các sĩ phu yên nước tiến bộ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX cho gần việc cứu nước phải gắn liền với duy tân đất nước?
 16. S

  Sử 11 Phong trào Cần Vương

  Có đúng hay không khi cho rằng: phong trào Cần Vương (1885-1896) là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc? Vì sao?
 17. S

  Sử 11 Đặc điểm nổi bật phong trào chống Pháp ( 1858- 1884)

  Phân tích những đặc điểm nổi bật trong phong trào chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) của nhân dân Việt Nam.
 18. S

  Văn Sự triết lý của đoạn thơ

  Theo anh/chị triết lí nào đã được nhà thơ Khái quát, gửi gắm trong những dòng thơ sau: -Chẳng ai muốn làm hành khất. -Mình tạm gọi là no ấm Ai biết cơ trời vần xoay.
 19. S

  Văn Phân tích đoạn thơ

  Hãy chỉ ra "khả năng biểu đạt rất linh hoạt và vẻ đẹp đẽ" của tiếng Việt trong đoạn thơ : Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống, trời lên sâu chót vót; Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
 20. S

  Văn Ảnh hưởng

  Việc nhân dân và các nhà văn không ngừng tạo ra cách nói mới có ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt không? Vì sao?
Top Bottom