Kết quả tìm kiếm

 1. duongquang01649364382@gmail.com
  Chủ đề bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 4 Tháng mười một 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 2. duongquang01649364382@gmail.com
 3. duongquang01649364382@gmail.com
 4. duongquang01649364382@gmail.com
 5. duongquang01649364382@gmail.com
  Chủ đề

  đại số 8

  phân tích đa thức thành nhân tử:x^2-xy-8x+8yx^4-5x^3+4.Đề bài mình ko sai nhé
  Chủ đề bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 30 Tháng mười một 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 6. duongquang01649364382@gmail.com
  Cho a+b+c=3,rút gọn phân thức:a^3+b^3+c^3-3abc/(a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3
  Chủ đề bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 11 Tháng mười một 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. duongquang01649364382@gmail.com
  Đăng bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 3 Tháng mười một 2017 trong diễn đàn: Đề thi - Tài liệu lớp 8
 8. duongquang01649364382@gmail.com
  Cho x<0.Hãy rút gọn phân thức A=|x-1|+|x|+x/3x^2-4x+1
  Chủ đề bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 1 Tháng mười một 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đề thi - Tài liệu lớp 8
 9. duongquang01649364382@gmail.com
 10. duongquang01649364382@gmail.com
 11. duongquang01649364382@gmail.com
  -2x^2-10y^2+4xy+4x+4y+2013
  Chủ đề bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 29 Tháng mười 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đề thi - Tài liệu lớp 8
 12. duongquang01649364382@gmail.com
  Chủ đề

  Toán Tìm x, y,z

  tìm x,y,z,t thuộc Z:x^2+y^2+z^2+t^2=(x+y+z).t
  Chủ đề bởi: duongquang01649364382@gmail.com, 28 Tháng mười 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đề thi - Tài liệu lớp 8
 13. duongquang01649364382@gmail.com
-->