Kết quả tìm kiếm

 1. Meoconbgbg
  bạn giúp mình với
  Đăng bởi: Meoconbgbg, 23 Tháng bảy 2019 lúc 08:08 trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 2. Meoconbgbg
  Chủ đề

  Toán 9 căn bậc 2

  tìm x nguyên để 3x-3 .(căn. x)/ x+2 .(căn x) nguyên
  Chủ đề bởi: Meoconbgbg, 22 Tháng bảy 2019 lúc 15:20, 12 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 3. Meoconbgbg
 4. Meoconbgbg
 5. Meoconbgbg
  Chủ đề

  Toán 9 căn bậc 2

  chứng minh răng 1+1/căn 2 +1/ căn 3+.....+1/căn 24>8
  Chủ đề bởi: Meoconbgbg, 12 Tháng bảy 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 6. Meoconbgbg
 7. Meoconbgbg
 8. Meoconbgbg
 9. Meoconbgbg
 10. Meoconbgbg
 11. Meoconbgbg
 12. Meoconbgbg
 13. Meoconbgbg
 14. Meoconbgbg
 15. Meoconbgbg
 16. Meoconbgbg
  Chủ đề

  Toán 8 luyện tập

  cho a,b,c>0 chứng minh rằng (1/a^3+b^3+abc) +(1/b^3+c3+abc)+(1/c^3+a^3+abc)<=1/abc
  Chủ đề bởi: Meoconbgbg, 5 Tháng năm 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. Meoconbgbg
 18. Meoconbgbg
 19. Meoconbgbg
 20. Meoconbgbg
-->