Kết quả tìm kiếm

 1. duchoangson
 2. duchoangson
 3. duchoangson
  (x+y)^{3}+(x-y)^3-6x^{2}y
  Chủ đề bởi: duchoangson, 9 Tháng chín 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. duchoangson
  tam giác tròn vuông thanks
  Đăng bởi: duchoangson, 9 Tháng chín 2018 trong diễn đàn: Đại số
 5. duchoangson
  5(x+2)(x-2)-\frac{1}{2}(6-8)^{2}+17
  Chủ đề bởi: duchoangson, 9 Tháng chín 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 6. duchoangson
  (x+1)^2-(x-1)^2-3(x+1)(x-1)
  Chủ đề bởi: duchoangson, 9 Tháng chín 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->