Kết quả tìm kiếm

 1. congkhaict1
 2. congkhaict1
  Chủ đề

  Hóa 10 giải thích

  [IMG] sao lại 5.0,04 ~ mà nROH =0.04 mà
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 3 Tháng mười một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 3. congkhaict1
 4. congkhaict1
  [IMG] [IMG] giải thích giùm mk phần đóng khung đỏ vs >?
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 1 Tháng tám 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. congkhaict1
 6. congkhaict1
 7. congkhaict1
  Chủ đề

  Toán số dư

  f(x)=x^{4}+x^{3}+x^{2}+x+1 Tìm số dư của f(x^{5}) cho f(x)
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 24 Tháng mười hai 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 8. congkhaict1
 9. congkhaict1
 10. congkhaict1
  Chủ đề

  Toán Hình học

  [ATTACH] giải giùm mk bài trên
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 22 Tháng mười 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 11. congkhaict1
  Chủ đề

  Toán Giải hệ

  2^{x}+4^{y}=32 và xy=8
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 7 Tháng chín 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 12. congkhaict1
  x=\sqrt{x+5}-1
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 25 Tháng tám 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 13. congkhaict1
 14. congkhaict1
 15. congkhaict1
  Chủ đề

  Toán Hình học

  Cho tam giác ABC, đường cao Ah với BH=2a,Ch=a góc BAC=60 độ .Ah=?
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 26 Tháng bảy 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 16. congkhaict1
  Chủ đề

  Toán so sánh

  \frac{2.004}{1.004^{2}+2.002} và \frac{2.002}{1.002^{2}+2.002}
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 1 Tháng bảy 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 17. congkhaict1
 18. congkhaict1
 19. congkhaict1
 20. congkhaict1
  n^{3}-4n^{2}+4n-1
  Chủ đề bởi: congkhaict1, 6 Tháng sáu 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
-->