Kết quả tìm kiếm

 1. buingocbao76@gmail.com
  Tìm GTLN của biểu thức sau: A= 3-10x^{2}-4xy-4y^{2}
  Chủ đề bởi: buingocbao76@gmail.com, 23 Tháng sáu 2019 lúc 08:13, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 2. buingocbao76@gmail.com
 3. buingocbao76@gmail.com
 4. buingocbao76@gmail.com
 5. buingocbao76@gmail.com
 6. buingocbao76@gmail.com
 7. buingocbao76@gmail.com
  Tìm GTNN của P = \frac{-x+1}{x^{2}-x+1}
  Chủ đề bởi: buingocbao76@gmail.com, 21 Tháng ba 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. buingocbao76@gmail.com
 9. buingocbao76@gmail.com
 10. buingocbao76@gmail.com
 11. buingocbao76@gmail.com
 12. buingocbao76@gmail.com
 13. buingocbao76@gmail.com
 14. buingocbao76@gmail.com
 15. buingocbao76@gmail.com
 16. buingocbao76@gmail.com
 17. buingocbao76@gmail.com
 18. buingocbao76@gmail.com
 19. buingocbao76@gmail.com
 20. buingocbao76@gmail.com
-->