Kết quả tìm kiếm

 1. 01682301883
  Chủ đề

  Toán 8 Hình thang 8

  Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có AB=AD và BD=CD. Hãy tính các góc của hình thang.
  Chủ đề bởi: 01682301883, 31 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 2. 01682301883
  4x(x^2-x+1)-x(3x^2-2x-5) -x^2(x^2-4x+3)+x(x^2-x^2+x-3)
  Chủ đề bởi: 01682301883, 29 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 3. 01682301883
  [IMG] Giải giúp mình bài 4 với !!!!
  Chủ đề bởi: 01682301883, 25 Tháng tư 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. 01682301883
 5. 01682301883
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm nghiệm

  Tìm nghiệm : a) 8x^3-2x b) 2x^2+12x+10
  Chủ đề bởi: 01682301883, 22 Tháng tư 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 6. 01682301883
 7. 01682301883
 8. 01682301883
 9. 01682301883
 10. 01682301883
 11. 01682301883
 12. 01682301883
 13. 01682301883
 14. 01682301883
 15. 01682301883
 16. 01682301883
 17. 01682301883
 18. 01682301883
 19. 01682301883
 20. 01682301883
-->