Kết quả tìm kiếm

 1. Bùi Ngọc Bảo Trân
 2. Bùi Ngọc Bảo Trân
 3. Bùi Ngọc Bảo Trân
  K(y) =x^2 - 2x+2019 CM đa thức trên không có nghiệm
  Chủ đề bởi: Bùi Ngọc Bảo Trân, 24 Tháng tư 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. Bùi Ngọc Bảo Trân
 5. Bùi Ngọc Bảo Trân
 6. Bùi Ngọc Bảo Trân
 7. Bùi Ngọc Bảo Trân
  cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 14cm, AC= 18cm. tính độ dài cạnh BC
  Chủ đề bởi: Bùi Ngọc Bảo Trân, 13 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hình học
 8. Bùi Ngọc Bảo Trân
 9. Bùi Ngọc Bảo Trân
 10. Bùi Ngọc Bảo Trân
  cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 14 cm, AC = 18 cm. tính độ dài cạnh BC
  Chủ đề bởi: Bùi Ngọc Bảo Trân, 12 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. Bùi Ngọc Bảo Trân
 12. Bùi Ngọc Bảo Trân
 13. Bùi Ngọc Bảo Trân
 14. Bùi Ngọc Bảo Trân
 15. Bùi Ngọc Bảo Trân
 16. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm $n$

  1/8 . 16^n = 2^n mình cần gấp
  Chủ đề bởi: Bùi Ngọc Bảo Trân, 23 Tháng mười hai 2018, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. Bùi Ngọc Bảo Trân
 18. Bùi Ngọc Bảo Trân
  biết rằng 2^2+3^2+4^2+...+13^2=818. tính A=1^2+3^2+^2+9^2+12^2+...+39^2
  Chủ đề bởi: Bùi Ngọc Bảo Trân, 22 Tháng mười hai 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 19. Bùi Ngọc Bảo Trân
 20. Bùi Ngọc Bảo Trân
  4.nêu cảm nghĩ về mái trường thân yêu
  Chủ đề bởi: Bùi Ngọc Bảo Trân, 19 Tháng mười hai 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Làm văn
-->