Kết quả tìm kiếm

 1. Thiênlong1311

  Hóa [Lớp 12] Peptit

  Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam...
 2. Thiênlong1311

  Hóa [Lớp 11] Hóa học hữu cơ

  người ta cho 1 mol CH3COOH tác dụng với 1 mol ancol isopropylic, ở t*C, cân bằng sẽ đạt được khi có 0,6 mol este được tạo thành. nếu sau đó thêm 1 molCH3COOH thì thành phần về số mol các chất trong hh sau khi cân bằng mới được thiết lập là bao nhiêu
 3. Thiênlong1311

  Tìm bạn học

  Cho hỏi có ai đăng kí combo khối ko vậy thấy toàn combo môn hoài
 4. Thiênlong1311

  Hóa ôn hè ancol

  A và B là 2 ancol, đun mỗi chất ở 170°C đều thu được anken. Đun 6.36 hỗn hợp A B trong H2SO4 ở 140°C thu được 5.28 g hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau. Xác địnhCT A B tính% theo khối lượng hỗn hợp x
 5. Thiênlong1311

  Hóa Ôn hè ancol khó

  Hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức X1 X2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:4. Cho 9.4 gam hỗn hợp X vào bình đựng Na dư thấy bình tăng 9.15gam. Xác định 2 ancol giúp mình với
Top Bottom