Kết quả tìm kiếm

 1. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Phả hệ

  1 bệnh của người do một trong 2 alen của gen quy định. Theo dõi nhưng người của dòng họ qua 4 thế hệ được thể hiện qua sơ đồ dưới Chú thích : Ô trắng là bình thường, ô màu là có bệnh. Biện luận và tính xác suất để cặp vợi chồng III3 và III4 sinh ra đứa con không mag alen bệnh Giúp mình với nha...
 2. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Bài tập di truyền liên kết giới tính

  Mấy bạn giúp mình các bài này với, cám ơn nhiều nha
 3. rikahoang

  Toán bài toán hàm số

  1. Cho hàm số y=\frac{x-1}{x+1} đồ thị (C) và điểm M(0,m). Từ M kẻ được 2 tiếp tuyến đến (C) và hai tiếp điểm tương ứng nằm về 2 phía trục hoành thì m thỏa ? 2.Với mọi m, hàm số y=\frac{1}{3}x^{3}-mx^{2}+(-m^{2}+m+1) luôn có 2 cực trị trái dấu. Gọi x_{o} là điểm cực trị của hàm số mà x_{o}<0...
 4. rikahoang

  Hóa Cần thêm thông tin

  Cho mình thông tin về hợp cất nitro với
 5. rikahoang

  Toán Tìm tham số

  1. Hàm số y=-x^{3}+mx^{2}-m. Tìm m để hàm số đồng biến trên (1;2) 2.Cho hàm số y=-x^{3}+3x^{2}+(m^{2}-1)-3m^{2}-1 (C_{m}). Tìm m để hàm số có 2 điểm cực trị cách đều O 3.Tìm m để hàm số y=x^{3}-3(m+1)x^{2}+3m(m+2)x+m-2 có cực đại và cực tiểu sao cho khoảng các từ điểm cực đại đến trục hoành bằng...
 6. rikahoang

  Vật lí bài tập dao động

  1,Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn Δl . Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T thì thấy thời gian độ lớn gia tốc của con lắc không nhỏ hơn gia tốc rơi tự do g nơi đặt con lắc là T/3. Biên độ dao động A của con lắc bằng...
 7. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Quy luật phân ly

  Khi đem lai bố mẹ thuần chủng về các cặp tính trạng thu được 100% F1 đồng tính, F1 tự thụ thu được F2. Khi cho F2 tập giao và tự thụ thì khác nhau như thế nào VD : phép lai AA x aa
 8. rikahoang

  Toán Cực trị

  Tìm m để đồ thị hàm số \frac{1}{3}x^{3}-\frac{1}{2}(m+1)x^{2}+mx có cực đại cực tiểu đối xứng qua đường thẳng 72x-12y-35=0
 9. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Đột biến số lượng NST

  1.Ở 1 loài thực vật, alen A-quả đỏ > a-quả vàng, B-ngọt>b-chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn. Biện luận và viết sơ đồ lai 2. Ở ngô, gen R quy định hạt đỏ >r quy định hạt...
 10. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Câu hỏi ôn tập

  1. Trong hệ gen của người, bên cạnh các gen cấu trúc bình thường, còn có các gen giả. Gen giả về cơ bản có trình tự nu giống với gen bình thường nhưng lại không bao giờ được phiên mã. gen giả được hình thành trong quá trình tiến hóa từ gen bình thường như thế nào ? 2. Trong quá tình phiên mã...
 11. rikahoang

  Toán Bảng biến thiên

  Giúp mình bài này với
 12. rikahoang

  Vật lí Dao động điều hòa

  1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=10cos(10\Pi ) (cm). Xác định thời điểm vật qua vị trí x=5cm lần thứ 2009 theo chiều dương 2. Một chất điểm dao động điều hào với chu kì T và biên độ 8cm. Biết trong mỗi chu kì khoảng thời gian để chất điểm có tốc độ không nhỏ hơn 40\Pi \sqrt{3}...
 13. rikahoang

  Vật lí Dao động điều hòa

  1. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 1/8s thì động năng lại bằng thế năng, trong thời gian 0,5s vật đii được quãng đường 8cm. chọn t=0 lúc vật ở vị trí cân bằng theo chiều âm. Tìm phương trình dao động của vật 2. Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi...
 14. rikahoang

  Toán Tìm tham số m thỏa ycbt

  1. Tìm tất cả các giá tị thực của tham số m để hàm số y=\frac{1}{3}x^{3}-\frac{1}{2}mx^{2}+2mx-3m+4 nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3
 15. rikahoang

  Hóa Bài tập este

  1/ Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X,Y. Cho 0,05 mol A tác dụng với dd NaOH vừa đủ thu được hôn hợp B. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 2,688 lít CO2 và 3,18 g Na2CO3. Khi làm bay hơi B thu được m(g) chất rắn. m=? 2/ Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức, mạch hở X ( phân tử có số liên kết pi <3), thu...
 16. rikahoang

  Hóa Tìm công thức cấu tạo

  este A là 1 hợp chất hữu cơ thơm có công thức C8H8O2. A có khả năng tráng bạc. Khi đun nóng 16,32g A với 150ml dd NaOH 1M thì NaOH dư. Công thức cấu tạo phù hợp của A là gì
 17. rikahoang

  Toán Các bài toán về đồ thị

  Vì sao lại suy ra được chỗ màu đỏ vậy
 18. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Xác định loại giao tử

  Kiểu gen aa\frac{Bd}{bd}\frac{Eg}{eg} tạo những loại giao tử nào
 19. rikahoang

  Văn 12 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

  Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh của khác sẽ mở ra. Những con người đích thực luôn tiến về phía trước
 20. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình

  Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị ở cả 2 giới với tần số 24%. Theo lí thuyết, phép lai AaBb\frac{De}{dE} \times aaBb\frac{De}{dE} cho đời con có tỉ lệ kiểu gen dị hợp về bốn cặp gen và tỉ lệ kiểu hình...
Top Bottom