Kết quả tìm kiếm

 1. Lưu Hoàng Linh An

  Vật lí Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Một thang máy chuyển động ko vận tốc ban đầu từ mặt đất đi xuống một giếng sâu 150m. Trong 1/6 quãng đường đầu tiên thang có gia tốc 0,5m/s2. Trong 5/6 quãng đường sau thang máy chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng hẳn ở đáy giếng. Viết phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc của thang...
 2. Lưu Hoàng Linh An

  Sự biến đổi một số đại lượng vật lý

  Nguyên tố X thuộc nhóm VA, tỉ lệ khối lượng phân tử của hợp chất khí với hidro và oxit cao nhất là 0.1574 a) xác định X b)hòa tan m gam oxit cao nhất của R trong 75,6 gam H2O thu được dung dịch có nồng độ chất tan là 35%. Xác định m
 3. Lưu Hoàng Linh An

  Bảng tuần hoàn

  Hòa tan hoàn toàn 6 gam kim loại nhóm IIA bằng V ml (vừa đủ) dung dịch HCl 1,25 M (D= 1,02 g/ml) thu đc dung dich A mà khi cạn thu được 23,75 gam muối than. a) Xác định tên kim loại và tính V b) Tính C% của chất tan trong dung dịch A
 4. Lưu Hoàng Linh An

  Đồng vị

  Cho các hạt nhân nguyên tử sau đay với số khối và đơn vị điện tích hạt nhân lần lượt là : A(11;5), B(23,11) , C(20,10), D(21;10). Hỏi trong đó có bao nhiêu nguyên tố hóa học . Mỗi nguyên tố có bao nhiêu đồng vị
 5. Lưu Hoàng Linh An

  Hạt nhân nguyên tử

  Tổng số hạt trong nguyên tử M là 58. Biết rằng sự chênh lệch giữa số khối và nguyên tử trung bình ko quá 1 đơn vị . Dựa vào HTTH tìm tên nguyên tử M ?
 6. Lưu Hoàng Linh An

  Vật lí Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Một vật chuyển động nhanh dần đều. Trong giây thứ 4 vật đi được 5,5m ; trong giây thứ 5 vật đi được 6,5m . Tính vận tốc ban đầu và gia tốc.
 7. Lưu Hoàng Linh An

  Vật lí Chuyển động thẳng biến đổi đều

  1) Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Trong 4s đầu ô tô đi được một đoạn đường là 10m. Tính vận tốc ô tô đạt được ở cuối giây thứ 2 trong chuyển động của ô tô
 8. Lưu Hoàng Linh An

  Hóa Lớp và phân lớp electron

  Cho phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tố A là 3p^5. Số hạt dương có điện ít hơn số hạt không mang điện là 1. Tìm số khối của A
 9. Lưu Hoàng Linh An

  Vật lí Chuyển động thẳng đều

  Trên một đường thẳng, tại 2 điểm A ,B cách nhau 10km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều . Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40km/h. a, b,c d) Sau 1/2h thì khoảng cách giữa chúng ta là bao nhiêu ?
 10. Lưu Hoàng Linh An

  Biểu diễn hai vecto không cùng phương

  Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB, AC lấy điểm D và E sao cho \underset{AD}{\rightarrow}=2\underset{DB}{\rightarrow} vecto CE =3\underset{EA}{\rightarrow}. Gọi M là trung điểm DE và I là trung điểm BC . CMR a)\underset{AM}{\rightarrow}= 1/3 vecto AB+1/8 vecto AC b) vecto MI...
 11. Lưu Hoàng Linh An

  nguyên tử khối trung bình

  Bo có 2 đồng vị là _{5}^{10}\textrm{B} và _{5}^{11}\textrm{B} . Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. a) Xác định thành phần phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị b)Tính % về khối lượng _{5}^{11}\textrm{B} trong axit boric H3BO3
 12. Lưu Hoàng Linh An

  xác định nguyên tử

  Kim loại M hóa trị 2 , phi kim X hóa trị 2. Trong phân tử hợp chất tạo bởi M , tổng số hạt cơ bản là 130, tổng số hạt ko mang điện là 46, hiệu số hạt ko mang điện là 14. Tỉ lệ số hạt mang điện của M so với X là 13/8. Xác định hợp chất MX
 13. Lưu Hoàng Linh An

  Xác Định Nguyên Tử

  Có hai kim loại X ,Y. Tổng số hạt cơ bản trong cả hai nguyên tử X , Y là 122 . Nguyên tử Y có số nơtron nhiều hơn nguyên tử X là 16. Số proton trong Y gấp đôi số proton trong X. Hiệu số khối của Y và X là 29.Viết kí hiệu nguyên tử X ,Y
Top Bottom