Kết quả tìm kiếm

 1. ranij

  hóa 9 (nâng cao)

  Khi cho 3,33g 1 kim loại tác dụng với nước thì thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 2,82 g.Hãy cho biết tên kim loại đó.
 2. ranij

  Toán Bài tập về hàm số

  Cho họ parabol (Pm):y=2x^2-(m-2)x+2m-4.Tìm tập hợp điểm đỉnh I của (Pm) và vẽ tập hợp đỉnh này.
 3. ranij

  Hóa Bảng tuần hoàn

  hai nguyên tố A và B ở 2 nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn.B thuộc nhóm VA.ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau.Tổng số proton trong hạt nhân của A và B là 23.Xác định A,B.Viết cấu hình e và xác định tính chất cơ bản của chúng.
 4. ranij

  Ngoại ngữ Giải thích ngữ pháp ( P1)

  1. A 2. A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A
 5. ranij

  Địa lí lớp 9 Giao thông đường sông

  Đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong đường tải vì: -Chi phí đầu tư tương đối thấp. -Là loại hình vận tải cơ động nhất, có thể hoạt động được trên khắp cả nước. -ít gặp những khó khăn do thiên nhiên gây ra............. Xem thêm tại: loigiaihay.com
 6. ranij

  Địa lí lớp 9 Giao thông đường sông

  do nước ta vẫn có gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế và tự nhiên: -thường xảy ra bão,lốc xoáy..... -thiếu vốn đầu tư -cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu,phương tiện kém chất lượng
 7. ranij

  Hóa [Hoá 10] Bài tập nguyên tử

  có 3 đồng vị X,Y,z.tổng số hạt của 3 đồng vị là 129.trong đó số nơtron X hơn nơtron Ý là 1.đồng vị 2 có số p=n.tính Z,số khối của 3 đồng vị.
 8. ranij

  hoa 10

  Khối lượng riêng của Cu là 8,93g/cm3 và khối lưọng nguyên tử Cu là 63,546 đvC. Mặt khác thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử Cu chỉ = 74% tinh thể, còn lại là các khe trống. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Cu
 9. ranij

  hoa 10

  Tính bán kính nguyên tử gần đúng của nguyên tử Au ở 20 độ C biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của vàng là 19,32g/cm3 với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Cho khối lượng nguyên tử của Au là 196,97.
 10. ranij

  Hóa [Lớp 10] Làm bài tập

  Tổng số hạt proton, notron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. a) Xác định 2 kim loại A và B. b) Viết cấu hình e, vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.
 11. ranij

  Ngoại ngữ anh 10

  giải giúp em 3 câu nữa được ko ạ 9.they/ refused/ allow/ us/ go in/ without/ sign/ the book. 10.my uncle/ used to/ show/ me/ where/ go/ and/ what/ buy. 11.would you mind/ keep/ quiet/ a moment?-i'm trying/ fill in/ a form.
 12. ranij

  Hóa Hóa 10

  Tổng số hạt proton, notron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. a) Xác định 2 kim loại A và B. b) Viết cấu hình e, vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.
 13. ranij

  Ngoại ngữ anh 10

  Build a sentence with the words provided 1.John/not/often/practice/speak Germany/everyday. 2.why/ not/ you/ consider/ go/ picnic/ us? 3.the children/ busy/ collect/ shells/ the beach. 4.it's no use/ ask/ chidren/ keep/ quiet. 5.the teacher/ promised/ help/ us/prepare/ the examination. 6.it's no...
 14. ranij

  li 10

  một xe đạp đang chuyển động với vận tốc 10,8 km/h thì xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,3m/s^2.cùng lúc đó,1 ô tô lên dốc với vận tốc chân dốc là 7m/s đi được 120m thì vận tốc ô tô là 18km/h a,tìm gia tốc của ô tô khi lên dốc b,biet doc dai 720m.lap phuong trinh cua xe dap va o to ?tim...
 15. ranij

  Hóa hóa 10

  1 hợp chất A tạo bởi 2 ion:X^2- và YZ3^2-.tổng số electron của YZ3^2- bằng 32 hạt,Y và Z đều có số proton bằng số nơtron.hiệu số nơtron của 2 nguyên tố X và Y bằng 3 lần số proton của .phân tử khối của A=116.xác định X,Y,Z và cả công thức phân tử của A
 16. ranij

  Ngoại ngữ anh 10

  build a sentence with the words provided 1. i/want/study/english/because/international/language 2 my house/far/school/so/usually/go/school/bike 3 you/better/avoid/drink/beer/because/bad/liver 4 what/he/say/teaching profession/yesterday? 5 how many/hours/you/spend/learn/english/every day? 6...
 17. ranij

  hoa 10

  hợp chất M được tạo nên từ cation X+ và anion X-.Moi ion deu co 5 nguyen tu cua 2 nguyen to tao nen.Tổng số proton trong X+ bằng 11,con số electron trong Y2- là 50.Biết rằng 2 nguyên tố trong Y2- ở cùng phân nhóm chính và thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn .công thức của M...
 18. ranij

  Vật lí vat li 10

  lúc 6h 1 xe chuyển động thẳng đều từ A về B với v=54km/h,cùng lúc đó xe thứ 2 chuyển động nhanh dần đều từ B về A với v=18km/h gia tốc bằng 0,2m/s^2 biết đoạn đường AB cách nhau 1,25km.chọn B làm mốc tọa độ chiều đường từ B về A,mốc thời gian lúc 6h a,viết phương trình chuyển động của mỗi xe...
 19. ranij

  Địa [ĐỊA 9] Cách vẽ biểu đồ đường

  -đầu tiên bạn phải xử lí số liệu (tốc độ tăng trưởng,tốc độ gia tăng....) đổi thành đơn vị % -trục dọc là trục số dân,trục ngang là năm -xác định tỉ lệ phù hợp với từng cột(khoảng cách các năm phải chính xác) -chấm để thể hiện dữ liệu từng năm và nối lại bằng đường thẳng -chú giải và ghi tên biểu đồ
 20. ranij

  cac phep toan tren tap hop

  cho 2 tap hop A={x thuoc R/ |x-1|<4}va b={x thuoc R/ |x|>2} xac dinh cac tap hop sau: AUB,AB,BA,Cr(AB)
Top Bottom