Kết quả tìm kiếm

 1. Huỳnh Nam Huy

  Công nghệ Công nghệ 10 : Đất trồng.

  liên hệ thực tế hãy cho biết các loại đất là đất xám bạc màu; đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá; đất phèn; đất mặn phân bố ở các tỉnh nào nêu rỏ cảm ơn trước nha:)
 2. Huỳnh Nam Huy

  Công nghệ Công nghệ 10 : Trồng trọt.

  Để trồng lúa nước trên đất phèn , ở đông bằng sông Cửu Long đã sử dụng phối hợp các biện pháp sau cày nông bừa sục giữ nước liên tục thay nước thường xuyên Em hãy nêu tác dụng của các biện pháp trên
 3. Huỳnh Nam Huy

  Công nghệ Công nghệ 10 : Đất trồng.

  1)Đặc điểm của đất xám bạc màu có gì giống và khác với đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
 4. Huỳnh Nam Huy

  Ngoại ngữ nhấn âm

  ai có thể cho cách nhấn âm không ạ em dở phần này lắm
 5. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  câu 20: Giải các phương trình sau: 1) (x^{2}-4x+3)^{2}-(x^{2}-6x+5)^{2}=0 2) (x-2)^{4}+3(x-2)^{2}=4 3) 1+\frac{2}{x-2}=\frac{-10}{x+3}+\frac{50}{(x-2)(x+3)} 4) x^{2}+10x-3\left | x+5 \right |+27=0 5) (4+x)^{2}-(x-1)^{3}=(1-x)(x^{2}-2x+17) 6) x(x+1)=\frac{42}{x^{2}+x+1}...
 6. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Câu 21: Cho PT: (x^{2}+6x+11)(x^{2}6x+13)=m a) Tìm m để pt có nghiệm b) Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt
 7. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  câu 22: Cho phương trình \sqrt{3x^{2}-9x+m}=x-2 1) giải PT khi m=1 2) tìm m để PT có nghiệm
 8. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  giải pt : (x+4)\sqrt{x-1}=(\sqrt{x-1})^{3}
 9. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  định m để pt sau có nghiệm duy nhất \frac{x+2}{x-m}=\frac{x+1}{x-1}
 10. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Tìm m để mỗi pt sau vô nghiệm: a) (m-1)^{2}x=4x+m+1 b) \frac{x-m}{x-1}+\frac{x-2}{x+1}=2
 11. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Tìm k để pt sau có nghiệm nguyên : \frac{2x+k}{x+2}+\frac{x-1}{x+1}=3
 12. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Tìm a, b để pt 2ax+3a=5(bx-1)+7b có tập nghiệm là R
 13. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  giải và biện luận pt: \frac{x+m}{x-1}=\frac{x+3}{x-2}
 14. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Định m để pt: \frac{2x+m+1}{\sqrt{x-1}}-4\sqrt{x-1}=\frac{x-2m+1}{\sqrt{x-1}} có nghiệm
 15. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Cho phương trình: x^{2}-4x-4\sqrt{x^{2}-4x+13}+5-3m=0 (1) a) giải pt khi m=-11/3 b) tìm m để pt có nghiệm
 16. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  giải và biện luận phương trình sau: a) \left | (m+1)x-2 \right |=\left | x+m+1 \right | b) m^{2}x -m = 2mx-2
 17. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  giải phương trình sau a) (x+1)(x+2)=\frac{42}{x^{2}+3x+3}
 18. Huỳnh Nam Huy

  Hóa hóa 10

  Câu 27 : Phân tử X2Y có tổng số hạt proton là 23 Biết X, Y ở hai nhóm A liên tiếp trong 1 chu kì . xác định cấu hình e của X và y và công thức hợp chất câu 28 : Ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16 X và Y kế tiếp nhau trong htth tổng số electron trong ion [XY_{3}]^{-} là 32...
 19. Huỳnh Nam Huy

  Hóa hóa 10

  câu 26: hai nguyên tố X và Y liên tiếp nhau trong bảng hthh tổng số electron của X và Y là 15 xác định X và y trong bảng tuần hoàn
 20. Huỳnh Nam Huy

  Hóa hóa 10

  câu 20: Một nguyên tố kim loại M chiếm 52,94% về khối lượng trong oxit cao nhất của nó a) Xác định M b) cho 20,4 gam oxit của M tan hoàn toàn trong 246,6 gam dd 17,86% của hợp chất với hidro và phi kim X thuộc nhóm VIIA tạo thành dd A gọi tên X ? Tính C% dd A
Top Bottom