Kết quả tìm kiếm

 1. N. Tấn Đạt

  Sinh [Sinh 12] Bài tập về di truyền

  Ở một loài động vật, khi cho lai con cái thuần chủng lông trắng với con đực thuần chủng lông nâu thu được F1 tất cả đều lông nâu. Cho F1 giao phối với nhau, được F2 gồm: 179 con đực lông nâu, 91 con cái lông nâu, 62 con đực lông đỏ, 29 con cái lông đỏ, 92 con cái lông xám, 31 con cái lông trắng...
 2. N. Tấn Đạt

  Vật lí Thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

  Mọi người ơi giúp mình với ạ!!! Câu 1: Cần làm như thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ và chiều dài của con lắc? Câu 2: Làm thế nào để xác định chu kì T với sai số \Delta T = 0,02s khi dùng đồng hồ có kim giây? NX: Chu kì dao động...
 3. N. Tấn Đạt

  Sử 12 Nước Mĩ

  những thành công và thất bại của Mỹ trong công cuộc Trở Thành bá chủ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2
 4. N. Tấn Đạt

  Vật lí Chứng minh công thức liên hệ

  Mọi người ơi! Chứng minh cho minh bít làm sao có công thức: A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega^{2}}=\frac{a^{2}}{\omega^{4}}+\frac{v^{2}}{\omega^{2}} Cam ơn mọi người ạk.
 5. N. Tấn Đạt

  Sinh [Sinh 12] Bài tập mARN

  Câu 1. Tính số nucleotit loại A và X môi trường nội bào cần cung cấp cho mARN phiên mã ngược khi: - Một phân tử mARN ở sinh vật nhân sơ có tỉ lệ các loại nuclêôtit A:U:G:X lần lượt chia theo tỷ lệ 2:3:4:1 và có 120 nucleotit loại adenin. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp...
 6. N. Tấn Đạt

  Hóa Bài Tập Axit Cacboxylic

  Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 13,36g hỗn hợp X gồm axit metarcylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O_{2} dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)_{2}, thu được 49,25g kết tủa và dung dịch Z...
 7. N. Tấn Đạt

  Toán Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số

  Mình có một số bài tập về tính đồng biến và nghịch biến cho các bạn cùng tham khảo đây ạ.:):D
 8. N. Tấn Đạt

  Sinh [Sinh 12] Bài tập bệnh máu khó đông

  Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Một quần thể có 10.000 người, trong đó có 2.500 người bị bệnh, trong số này nam giới có số lượng gấp 3 nữ giới. Hãy tính số gen gây bệnh được biểu hiện trong quần thể?
 9. N. Tấn Đạt

  Hóa Hóa Học 11 Về Oxi Hóa Ancol

  Câu 1. Cho 1,8 gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm m gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối so với Hidro là 19. Giá trị của m là? Câu 2. Oxi hóa 4,6 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được 6,6 gam hỗn...
 10. N. Tấn Đạt

  Hóa Hóa Học 11 Về Ancol

  Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít khí CO_{2} (đktc) và 13,5 gam H_{2}O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít H_{2} (đktc). Giá trị của m là? Câu 2. cho 2,84 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kết tiếp nhau tác dụng vừa đủ...
 11. N. Tấn Đạt

  Hóa Bài tập phản ứng thế và phản ứng Cracking

  Câu 1. Hỗn hợp X gồm etan, etilen và propin cho 6,12 gam X vào dung dịch AgNO_{3}/NH_{3} dư thu được 7,35 gam kết tủa. Mặt khác 2,128 lít X (điều kiện tiêu chuẩn) phản ứng với dung dịch Br_{2} 1M thấy dùng hết 70 ml dung dịch (tạo sản phẩm no). Khối lượng của eten trong 6,12 gam X là? Câu 2...
 12. N. Tấn Đạt

  Hóa Phản ứng cộng vào Hiđrocacbon

  Câu 1. Cho 0,6 gam hỗn hợp A gồm C_{2}H_{2}, C_{2}H_{6} và H_{2} qua Ni đun nóng thu được 0,3 mol một khí duy nhất. Tỉ khối hơi của A so với H_{2} và phần trăm C_{2}H_{2} trong A là? Câu 2. Đem trùng hợp 5,2 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100 ml dung dịch brom 0,15M sau đó...
 13. N. Tấn Đạt

  Hóa Các bài toán đốt cháy

  Mọi người ơi. Ai bit cau nào thì giúp mình với ạ. Tói đây hết bít lun oy. Cảm ơn mọi người truớc ạk.
 14. N. Tấn Đạt

  Hóa Bài Tập Hóa Học

  Câu 1. Hỗn hợp X gồm 0,02 mol axetilen và 0,03 mol hiđro dẫn qua xúc tác Ni đốt nóng được hỗn hợp Y gồm C_{2}H_{2}, H_{2}, C_{2}H_{4}, C_{2}H_{6}. Đem trộn hỗn hợp Y với 1,68 lít oxi (đktc) trong bình 4 lít, sau đó đốt cháy ở 109,2^{0}C và p (atm). Vậy giá trị của p là? Câu 2. Đun nóng hỗn hợp X...
 15. N. Tấn Đạt

  Vật lí Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t.

  Vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(4\pi t+\frac{\pi}{6})cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x= 2,5cm trong một giây đầu tiên?
 16. N. Tấn Đạt

  Vật lí Lý thuyết và bài tập đại cương về dao động điều hòa

  Mình xem một số tài liệu về Dao Động Điều Hòa. Nay mình mới soạn lại cho các bạn cùng tham khảo. Nếu có gì chưa hoàn chỉnh các bạn cứ góp ý với mình nha. Không sao đâu!!!
 17. N. Tấn Đạt

  Toán Tìm Tham Số m

  Cho y=\frac{1}{2}x^{4}-m^{2}+\frac{1}{2}. Tìm m để hàm số có 3 cực trị: a. Tạo thành tam giác điều. b. Tạo thành tam giác vuông. c. Tạo thành tam giác có diện tích bằng \frac{1}{2}.
 18. N. Tấn Đạt

  Hóa [11]: Tìm CTPT Hợp Chất Hữu Cơ

  Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO_{2} (ở điều kiện tiêu chuẩn) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ để khi phản ứng hoàn toàn thu, được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X...
 19. N. Tấn Đạt

  Hóa Tìm CTPT Hợp Chất Hữu Cơ

  Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít CO_{2}, 0,56 lít N_{2} (các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và 3,15 gam H_{2}O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H_{2}N-CH_{2}-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là? A. H_{2}N-CH_{2}-COO-C_{3}H_{7}...
 20. N. Tấn Đạt

  Vật lí Viết Phương Trình Dao Động Điều Hòa

  Một vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại là 10\pi cm/s. Ban đầu vật đứng ở vị trí có vận tốc là 5\pi cm/s và thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí đến vị trí có vận tốc v=0 là 0,1s. Hãy viết phương trình dao động của vật? A. x=1,2cos(\frac{25\pi}{3}t-\frac{5\pi}{6}) (cm). B...
Top Bottom