Kết quả tìm kiếm

 1. P

  English THCS Talk about your ethnic group

  Nó được dịch là Trồng lúa là hoạt động kinh tế chủ yếu của người Kinh Câu của @Tam Cửu có vẻ dài hơn Nếu như viết đơn giản hơn thì bạn muốn viết ra sao nhỉ ?
 2. P

  English THCS Talk about your ethnic group

  Bn có thể tham khảo bài mà mk sưu tầm được The Kinh, also called the Viet people, is the majority ethnic group of Vietnam, comprising about 86% of the population. The Kinh people settle along the whole Vietnam. Vietnamese is the native language of the Kinh people, as well as a first or second...
 3. P

  Ngoại ngữ Câu điều kiện loại 1

  Câu điều kiện loại 1 If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Vo Usage Đk có thể xảy ra ở hiẹn tại ỏ tương lai
 4. P

  Hóa Bài Tập Hoá 9

  1)Dung dịch A chứa 60,2 gam hỗn hợp hai muối tan RCl2 và XCl2 tác dụng với 500 ml dung dịch B có K2CO3 0,4 mol/l và Na2CO3 1 mol/l thu được 53,6 gam kết tủa C là hỗn hợp muối. Xác định công thức hoá học của 2 muối clorua, biết rằng nguyên tử khối của kim loại này bằng 0.6 lần nguyên tử khối của...
 5. P

  Văn [Văn 9] Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

  Đề: Ghi lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với thầy cô
 6. P

  Toán [Toán 9] Đường tròn

  1/ Cho đường tròn tâm (O) đường kính AB, dây AC, đường thẳng qua O vuông góc với AC tại H cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O ở D a) Chứng minh DO là đường trung trực của AC b) Chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O) c) OD cắt đường tròn tâm (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường...
 7. P

  Toán Toán 9

  1/ Cho đường tròn tâm (O) đường kính AB, dây AC, đường thẳng qua O vuông góc với AC tại H cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O ở D a) Chứng minh DO là đường trung trực của AC b) Chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O) c) OD cắt đường tròn tâm (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường...
 8. P

  Toán Đường tròn

  Cho (O) nội tiếp tam giác ABC, các tiếp điểm trên AB, BC,CA là M,N,S a) Chứng minh AB + AC - BC = 2AM b) Cho AB=4, BC=7, CA=5. Tính AM,BN,CS
 9. P

  Toán Đường tròn

  a) Cho tam giác ABC, AB=2 căn 3 cm, AC=2 cm, BC=4 cm. Vẽ đường tròn tâm A tiếp xúc với BC. Tính bán kính (A) b) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=18 cm, AB=24, nội tiếp (O). Tính bán kính đường tròn
 10. P

  Toán Đường tròn

  nt là gì vậy bn ?
 11. P

  Ngoại ngữ chuyển câu chủ động thành câu bị động, help

  Did you finish your work early? => Was your work finished (by you) early ? Who will you meet at the airport? => Who will be met by you at the airport? What did you do last night? => What was done by you last night? Who wrote this book? => By whom was this book written ? OR => Who was this book...
 12. P

  Toán Đường tròn

  Cho tam giác ABC, đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H Chứng minh 4 điểm A,E,H,F cùng nằm trên một đường tròn, định tâm
 13. P

  Vật lí Vật Lý 9

  Có 4 bóng đèn, Đ1 (220V-200W), Đ2 (220V-100W), Đ3 (220V-100W), Đ4 (220V-50W), U=220V. Hỏi bóng đèn nào sáng nhất
 14. P

  Toán Toán 9

  Tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, vẽ HD vuông góc với AB, HE vuông góc với AC. Chứng minh AD/BC=AH^2/BH^2
 15. P

  Toán hình 9

  Cho tam giác ABC, đường cao AH, AB=20 cm, góc ABC = 60 độ, góc BAC = 75 độ a) Tính AH, BC b) Tính diện tích tam giác ABC c) Chứng minh sin 75 =
 16. P

  Toán Toán lượng giác

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB/AC = 5/6. Đường cao AH=30 a) Tính BH,CH,BC,AB,AC b) E,F là hình chiếu của H lên AB, AC. Tính EF c) Chứng minh AE.AB=AF.AC giúp tớ với tớ đang cần gấp !!!!!!!!!!!
 17. P

  Hóa Nhận Biết HCl, H2SO4, BaCl2, Na2CO3

  Không dùng thuốc thử bên ngoài hãy nhận biết 4 lọ mất nhãn: HCl, H2SO4, BaCl2, Na2CO3
 18. P

  Hóa Chứng minh rằng dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng có tính chất giống nhau

  Chứng minh rằng dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng có tính chất hoá học giống nhau bằng phản ứng hoá học giữa chúng với các chất sau: Zn, Cu, CuO, Ba(OH)2, Na2CO3
 19. P

  [Tin Học] Pascal xét số nguyên

  Mọi người giúp em bài này với, em đang cần gấp. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N (N<= 15000), kiểm tra và in ra màn hình +Số N có chia hết cho 4 ? +N có bao nhiêu chữ số ? +Tổng các chữ số của N là bao nhiêu ? +Số đảo ngược của N ?
Top Bottom