Kết quả tìm kiếm

 1. thuym2001@gmail.com

  Sử 11 Đảng Cộng sản Việt Nam

  Dựa vào câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” (Hồ Chí Minh, toàn tập, trang 8), để trình bày về sự kết hợp của ba yếu tố trên trong quá trình thành lập Đảng.
 2. thuym2001@gmail.com

  Toán phương trình lượng giác 11

  Giup mình phương trình này với , phải dùng công thức nào biến đổi nhỉ : 2sin^2x - ( 2+√3 ) sinx +√3=0 .
 3. thuym2001@gmail.com

  Sử 12 [Sử 12] Nhật bản

  Trình bày sự phát triển của nền kinh tế nhật bản từ sau CTTG thứ 2 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX . Lý giải nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật. trình bày như kiểu thi học sinh giỏi thì nêu từ phần nào trước nhỉ ai biết giúp mình với .
 4. thuym2001@gmail.com

  Sử 12 [Sử 12] So sánh quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

  Câu hỏi : Lạp bảng so sánh quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh teo nội dung sau : đặc trưng nổi bật và biểu hiện bạn nào giúp mình với ạ
 5. thuym2001@gmail.com

  Toán Các hàm số lượng giác

  Ai giúp mình ý 4 bài 2 trong hình với ạ , sao lại ra đc 1-cos6x/4 - 3.(1+cox 6x)/2 Cảm ơn nhiều ạ .
 6. thuym2001@gmail.com

  Toán Phương trình lượng giác

  [/TEX]Bạn nào giúp mình với pt này nếu giải ra đầy đủ thì như thế nào ạ 2Sin^2x - (2+\sqrt{3}Sin x +\sqrt{3}
 7. thuym2001@gmail.com

  Vật lí Vật lí 11

  giúp mình với ạ sao ở câu này r không là 5.10^-9 như đề bài mà lại là 5.10^-11 . Cảm ơn ạ
 8. thuym2001@gmail.com

  Vật lí Vật lí 11

  bạn nào trả lời giups mình với ở câu này trong phần lời giải tại sao lại có q =1/2 (q1+q2) và tại sao lại tính được ra là 4.10^-3 . mình cảm ơn
 9. thuym2001@gmail.com

  Vật lí thắc mắc về bài tập điện tích, điện trường

  CÂU 14 Cảm ơn ạ c31
 10. thuym2001@gmail.com

  Sử 10 Cách trình bày bài làm môn lịch sử trong thi học sinh giỏi cấu trúc như bài văn ?

  Cách trình bày bài làm môn lịch sử trong thi học sinh giỏi cấu trúc như bài văn , ai biết không chỉ giúp mình với :(:(:(
 11. thuym2001@gmail.com

  Sinh [Sinh 10] Đề thi học kì II Năm 2016- 2017

  Đề thi học kì II năm 2016 -2017 lớp 10 Phần Tự luận câu 1<2,5đ> : Vi sinh vật có những đặc điểm gì ? Trình bày đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục . Câu 2<2.5đ> : Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì ?Trình bày đặc điểm các pha sinh trưởng...
 12. thuym2001@gmail.com

  Văn Đề thi học kì 2 môn ngữ văn lớp 10

  Có ai có đề thi học kì 2 môn ngữ văn 10 không ạ cho mình tham khảo với:r2
 13. thuym2001@gmail.com

  Hóa BT Nhận biết: Hóa 10

  bằng pp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau : HCL , NAOH ,H2SO4 ,NA2SO4.
Top Bottom