Kết quả tìm kiếm

 1. N

  [đại số 10] tìm m để hàm số xác định

  Tìm m để hàm số y= \frac{1}{\sqrt{\left | x-m \right |-2}} xác định trên [-2;0] \cup [2;3]
 2. N

  [GDCD 10] cách thức vận động, phát triển của sv,ht

  Cho HCN có chiều dài là 50m, chiều rộng là 20m. Người ta có thể tăng hoặc giảm chiều rộng về 2 phía. Hỏi: 1/ lượng của HCN là gì? 2/ chất mới của HCN là gì? c/ XĐ độ và điểm nút? P/s: please help me!! r64
 3. N

  Xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một phân nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 22. Hãy xác định vị trí của hai nguyên tố X, Y trong bảng tuần hoàn
 4. N

  [đại số 10] tìm m để hàm số xác định

  Bài 1: tìm m để hàm số y= \frac{1}{\sqrt{\left | x-m \right |-2}}[/tex] xác định trên khoảng [-2;0] ∪" role="presentation">∪ [2;3] Bài 2: tìm m để hàm số y=2x+1(x−1)(x−m)" role="presentation">2x+1(x−1)(x−m) xác định trên khoảng (-3;4]
 5. N

  Đại số 10: Tìm m để hàm số xác định

  B1: tìm m để hàm số y= \frac{1}{\sqrt{\left | x-m \right |-2}}[/tex] xác định trên khoảng [-2;0] \cup [2;3] B2: tìm m để hàm số y=\frac{2x+1}{(x-1)(x-m)} xác định trên khoảng (-3;4]
 6. N

  Vật lí tính gia tốc của chuyển động trong các trường hợp sau và trả lời câu hỏi đi kèm (nếu có)

  1. Một xe chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên gấp 19 lần quãng đường đi đc trong giây cuối cùng. Quãng đường đi đc trong cả giai đoạn này là 100m. Tìm quãng đường ôtô đi đc cho đến lúc dừng hẳn. 2. Một xe chuyển động chậm dần đều. Quãng đường...
 7. N

  Vật lí tính gia tốc của chuyển động trong các trường hợp sau và trả lời câu hỏi đi kèm (nếu có) [tiếp]

  4. Một xe chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên gấp 19 lần quãng đường đi đc trong giây cuối cùng. Quãng đường đi đc trong cả giai đoạn này là 100m. Tìm quãng đường ôtô đi đc cho đến lúc dừng hẳn. 5. Một xe chuyển động chậm dần đều. Quãng đường...
 8. N

  Vật lí tính gia tốc của chuyển động trong các trường hợp sau và trả lời câu hỏi đi kèm (nếu có)

  1. Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/s thì tăng tốc, sau 5s đạt vận tốc 45 km/h a/ vận tốc của nó sau khi tăng tốc 1ph là bao nhiêu? b/ tính quãng đường đi được sau khi tăng tốc 10s và trong giâu thứ 10? 2. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 10 m/sthì tăng tốc...
 9. N

  Văn Cảm nhận về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

  Cảm nhận của em về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong 2 đoạn trích sau: ''Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn...
 10. N

  Ngoại ngữ Dịch Anh - Việt

  NASA is looking for people to go to Mars, and never come back. This appealing career is for people who want a permanent change of scenery and planet. It is part of an ambitious new project to colonize Mars called the Hundred Years Starship. Settlers would travel to the Red Planet and live there...
 11. N

  Ngoại ngữ Chia động từ

  My father uses (go)........ to work 6 days a week.
 12. N

  Ngoại ngữ Your dream school

  Your dream school Chủ đề đấy, viết luận thế nào cho hay nhỉ?
 13. N

  Nghị luận xã hội: "Niềm tin trong cuộc sống"

  "Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười" Từ câu hát trên hãy viết 1 bài nghị luận ngắn về niềm vui trong cuộc sống P/s: cho mk xin cái dàn bài!! Cảm ơn lắm!! :):)
Top Bottom