Kết quả tìm kiếm

  1. baobadao2512

    Vật lí Phát hiện ngoại hành tinh trẻ nhất chỉ vừa mới hình thành

    Các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện một ngoại hành tinh trẻ nhất chỉ vừa mới thành hình một hành tinh hoàn chỉnh. Phát hiện này sử dụng Kính viễn vọng Không gian Kepler của NASA và nhiệm vụ K2 mở rộng của nó, cùng với Đài thiên văn W. M. Keck ở đỉnh núi Mauna, Hawaii. Các ngoại hành...
Top Bottom