Kết quả tìm kiếm

 1. congkhaict1

  Toán Giải thích thắc mắc hình học 9

  Mk có hai thắc mắc về cách giải của bài toán trong sách ~ Mong mn giải thích giùm Thứ Nhất Sao lại suy ra đc Sabd=SACE Thứ 2 Tại sao từ Sabd=SACE lại phải suy ra tỉ số mà không ko ghi trực tiếp ra 1/2.FD.AB=1/2EG.AC mà EG=FD => AB=AC
 2. congkhaict1

  Toán Hình học

  giải giùm mk bài trên
 3. congkhaict1

  Toán Giải hệ

  2^{x}+4^{y}=32 và xy=8
 4. congkhaict1

  Toán giải phương trình chứa căn

  x=\sqrt{x+5}-1
 5. congkhaict1

  Toán Tìm điều kiện

  Tìm điều kiện m để hệ pt x^{2}+y^{2}+4x+4y=10 và xy(x+4)(y+4)=m để có nghiệm thực
 6. congkhaict1

  Toán Phương trình trùng phương

  Tìm điều kiện của a và b để phương trình sau đây có 3 nghiệm phân biệt x^{4}-2(a^{2}+b^{2}-1)x^{2}+(a^{2}-b^{2}+1)^{2}-4a^{2}b
 7. congkhaict1

  Toán Hình học

  Cho tam giác ABC, đường cao Ah với BH=2a,Ch=a góc BAC=60 độ .Ah=?
 8. congkhaict1

  Toán so sánh

  \frac{2.004}{1.004^{2}+2.002} và \frac{2.002}{1.002^{2}+2.002}
 9. congkhaict1

  Toán Tính biểu thức chứa căn từ một biểu thức đã cho

  Cho \small \dpi{100} \fn_jvn \sqrt{x^{2}-7x+19}-\sqrt{x^{2}-7x+15}=2 Tính M = \small \dpi{100} \fn_jvn \sqrt{x^{2}-7x+19}+\sqrt{x^{2}-7x+15}
 10. congkhaict1

  Toán Hình học nâng cao

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB=\frac{3}{2} AD. Trên cạnh BC lấy điểm E. Tia Ae cắt đường thẳng DC tại F. Trên Ab,Cd lần lượt lấy điểm M,N sao cho Mn vuông góc với Ae. ĐƯờng phân giác của DAE cắt CD tại P cmr MN=\frac{2}{3}BE+DP
 11. congkhaict1

  Toán toán nâng cao

  bài 1 Cho x,y,z là 3 số dương x^{2}+y^{2}+z^{2}+\frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{y^{2}}+\frac{1}{z^{2}}=6 tính 2x^{2007}+ 3x^{2008}+x^{2009} Bài 2 Chứng minh rằng A không phải là số tự nhiên A= 1+\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{3^{3}}+...+\frac{1}{n^{2}}
 12. congkhaict1

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  n^{3}-4n^{2}+4n-1
 13. congkhaict1

  Toán tìm nghiệm

  x^{2}+y^{2}+\frac{1}{x^{2}}+\frac{16}{y^{2}} = 10
 14. congkhaict1

  Toán Tính góc

  Cho tam giác ABC có góc CAB=45độ,góc ABC=30 độ.Gọi M là trung điểm của cạnh BC.Tính góc AMC?
 15. congkhaict1

  Toán Liên phân số

 16. congkhaict1

  Toán Nghiệm nguyên

  Bài 1 4x^{2}+2xy+4x+y+3=0 Bài 2 3x^{2}-2xy+y-5x+2=0 Bài 3 2xy-3y+5x+11=0
 17. congkhaict1

  Toán GTLN,GTNN chứa dấu giá trị tuyệt đối

  mấy pn cho mk xin link mấy dạng như bài (2x-3)^2-2|2x-3|+6 mk có ghi lên mạng GTLN,GTNN chứa dấu giá trị tuyệt đối nhưng ko kiếm đc link nào vừa ý cả
 18. congkhaict1

  Toán chứng minh số chính phương

  Tại so lại nhân 4 cho cái phần mk đóng khung vậy ???
 19. congkhaict1

  Toán 8 Số chính phương

  Tìm a để số sau là số chính phương a^{2}+a+43
 20. congkhaict1

  Toán 8 Tìm nghiệm nguyên của phương trình.

  tìm nghiệm nguyên của phương trình. a) 3x + 5y = 10 b) 4x + 5y = 65
Top Bottom