Kết quả tìm kiếm

 1. Vương Uyển Nhi

  Toán [Lớp 11] Bài tập

  1. cho 2 phương trình cos2x + acosx+2=0 và cos2x+bcosx+2= 0 giả sử mỗi pt đều có 4 nghiệm thuộc (0;2pi) cm Pt cos2x +(a+b)cosx + 5 =0 vô nghiệm 2 tìm k để hệ có nghiệm 3. Tìm nghiệm dương của phương trình với 1 số bài khác nữa
 2. Vương Uyển Nhi

  Mấy bạn giải giùm mình bài này với

  Không biết mình đã bỏ qua điều kiện gì mà giải mãi không ra đúng nghiệm, mong mấy bạn giúp với r7
 3. Vương Uyển Nhi

  Địa 10 Vẽ biểu đồ

  Chọn biểu đồ thích hợp, nhận xét và giải thích 1. Thể hiện quy mô cơ cấu Khối lượng vận chuyển hàng hóa theo thành phần kinh tế (nghìn tấn) *Năm 2001 : Tổng 252146 -Kinh tế nhà nước : 48158.9 -Kinh tế ngoài nhà nước : 201835.6 -Khu vực có vốn đầu từ nước ngoài : 2151.5 *Năm 2010 : Tổng 800886...
 4. Vương Uyển Nhi

  Từ Hải- Chí khí anh hùng

  Viết một đoạn văn từ "chí khí anh hùng '' của từ hải liên hệ về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay. Ai đó giúp mình giùm đi... sắp làm bài kiểm tra rồi.
Top Bottom