Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Địa 10 đề cương địa 10

    mng giúp em 2 câu là câu 2 và câu 30 với ạ, em cảm ơn mng nhiều ạ
  2. D

    Văn 10 viết văn về trao duyên

    Anh/chị hãy phân tích những câu thơ sau trong đoạn trích Trao duyên (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Từ việc phân tích đoạn thơ anh/chị hãy liên hệ với chữ “hiếu” thời hiện đại. “Cậy em, em có chịu lời, Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em...
Top Bottom