Kết quả tìm kiếm

  1. Hương Rin

    Vật lí BT về Gương cầu lõm

    1. Tại sao trong đèn pin, đèn xe máy hay đèn ô tô người ta lại dùng gương cầu lõm mà không dùng gương phẳng hay gương cầu lồi ? Vị trí đặt bóng đèn dây tóc ở chỗ nào trước gương? Tại sao?
  2. Hương Rin

    Vật lí BT về Gương cầu lồi

    1. Có hai vật A và B hoàn toàn giống nhau. Em hãy đặt vật A trước một gương phẳng, còn vật B trước một gương cầu lồi sao cho khoảng cách từ hai vật đến hai gương là bằng nhau. Hãy quan sát, cho nhận xét về ảnh của chúng trong hai gương đó và giải thích tại sao? Khi dịch chuyển vật A và B tới gần...
Top Bottom