Kết quả tìm kiếm

 1. lê phước

  Toán Bất đẳng thức tam giác

  Bài 1 cho tam giác ABC,AM là trung tuyến CMR: AB+AC>2AM (3 cách nhé ) Bài 2 cho tam giác ABC M là điểm trên tia phân giác ngoài góc C CMR: MA+MB>AC+BC Bài 3 cho tam giác ABC M nằm trong tam giác CMR: MB+MC<AB+AC Cảm ơn trước nhé đang cần gấp
 2. lê phước

  Toán hình học 8 tính chất đường phân giác trong tam giác

  Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng AB = 14cm, AC = 35cm, đường phân giác AD bằng 12cm -hướng dẫn bảo là vẽ DE // AB và tính diện tích tam giác ADE
 3. lê phước

  Toán tam giác đồng dạng lớp 8

  Cho tam giác ABC có AB=2, AC=3 đường phân giác AD=1,2. Tính góc BAC. cho trả lời xớm nhé... cảm ơn trước
 4. lê phước

  Văn Chiếu hịch cáo

  Tóm tắt các luận điểm trong bài Hịch Tướng Sĩ, Chiếu Dời Đô, Nước Đại Việt ta giúp với nha cần gấp
 5. lê phước

  Sử [Sử 9] Những nét chính về các phong trào yêu nước

  câu hỏi: -trình bầy những nét chính về các phong trào yêu nước trước chiến tranh Thế Gi thứ nhất? -giúp em nhá..../ đang cần gấp like tất nhé
 6. lê phước

  Toán hình học 7

  cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm,AC = 12cm a) tính BC b) trên tia đối AB lấy điểm d sao cho AD=AB.CM tâm giác ABC=ADC c) đg thẳng A song song vs BC cắt CD tại E>CM tam giác EAC cân D)gọi F kad trọng tâm của BC >Cm CA,DF.BE đồng quy tại 1 điểm giúp nhá cần gấp
 7. lê phước

  Địa ôn tập địa 8 hk2

  I-Khí hậu 1.Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm? 2.Nêu Đặc Điểm thời tiết khí hậu nước ta trong từng mùa gió? 3.Trình bày chung về Khí Hậu Việt Nam? Giải thích? II- Địa hình Trình bày Đặc Điểm cơ bản của Địa hình Việt Nam? III- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam...
 8. lê phước

  Địa ôn tập địa 8

  Câu hỏi liên hệ · -Vị trí tỉnh Yên Bái: Nêu ý nghĩa Hồ Thác Bà ( địa phương ) · -Ý nghĩa ĐB sông Hồng, sông Cửu Long · -Ý nghĩa vị trí địa lí nước ta về an ninh quốc phòng giúp mình nhanh nha like tất trả lời nhá
 9. lê phước

  Ôn tập học kì 2

  Đề cương địa lí lớp 8 học kì 2 I- Địa hình 1.Trình bày Đặc Điểm cơ bản của Địa hình Việt Nam? II-Khí hậu 1.Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm? 2.Nêu Đặc Điểm thời tiết khí hậu nước ta trong từng mùa gió? 3.Trình bày chung về Khí Hậu Việt Nam? Giải thích? III-...
 10. lê phước

  Sử 8 Pháp xâm lược nước ta

  Câu 1: Nêu nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta? Câu 2 Thực dân pháp đánh Bắc kì lần 1 lần 2 thế nào? Trình bày chiến thắng Cầu Giấy lần 1 và 2? Câu 3: Nêu Nội Dung kết cục của các đề nghị cải cách nửa cuối TK XIX ? Câu 4: Nêu những tác động chính sách kinh tế thuộc địa của thực dân...
 11. lê phước

  Công nghệ 8

  hộ mình nhá Trên đèn huỳnh quang ghi 110V-45W, để đèn hoạt động bình tường cần mắc vào nguồn điện có đ.Áp là A.100V B.220V C.127V D.110V cảm ơn trước like tất nhá
 12. lê phước

  Công nghệ 8- MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

  Máy Biến Áp 1 Pha có điện áp sơ cấp 110V, số vòng dây sơ cấp bằng 4 lần số vòng day thứ cấp . tính điện áp 2 đầu cuôn dây thứ cấp Đay là MBA tăng áp hay giảm áp Mình đang cần gấp... mai kt rồi mình sẽ like tất các câu trả lời nhá cảm ơn nếu đc đc bạn giúp mình cụ thể bộ đề traong file...
 13. lê phước

  Công nghệ Công nghệ 8 : Máy biến áp 1 pha .

  Máy Biến Áp 1 Pha có điện áp sơ cấp 110V, số vòng dây sơ cấp bằng 4 lần số vòng day thứ cấp . tính điện áp 2 đầu cuôn dây thứ cấp Đay là MBA tăng áp hay giảm áp Mình đang cần gấp mình sẽ like tất các câu trả lời nhá cảm ơn nhiều
 14. lê phước

  Công nghệ Công nghệ 8 : Điện năng .

  Câu 5: (4đ) Điện năng tiêu thụ các đồ dùng điện trong 1 ng của gia đình bạn An như sau 3 Đèn huỳnh quang 45W điện năng sử dụng 1 ngày là 480Wh 1 Nồi cơn điện 630 W điện năng sử dụng 1 ngày là 800Wh 2 Quạt bàn 65W điện năng sử dụng 1 ngày là 480Wh 1 Tivi 70W điện năng sử dụng 1 ngày là 350Wh...
 15. lê phước

  Công nghệ Công nghệ 8 : Điện năng .

  Câu 5: (4đ) Điện năng tiêu thụ các đồ dùng điện trong 1 ng của gia đình bạn An như sau 3 Đèn huỳnh quang 45W điện năng sử dụng 1 ngày là 480Wh 1 Nồi cơn điện 630 W điện năng sử dụng 1 ngày là 800Wh 2 Quạt bàn 65W điện năng sử dụng 1 ngày là 480Wh 1 Tivi 70W điện năng sử dụng 1 ngày là...
 16. lê phước

  tiếng việt 8

  viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng các kiểu câu đã học ở chương trình ngữ văn lớp 8 ( cảm thán, nghi vấn, cầu kiến, phủ định, trần thuật ) giúp mình nhanh nhé. đang cần gấp sẽ like cho câu trả lời
 17. lê phước

  tiếng việt 8

  c1: viết 1 đoạn văn tự chọn chủ đề có đủ các kiểu câu đã học ở lớp 8 c2: nêu chức năng chính của câu trần thuật
 18. lê phước

  tiếng việt 8

  Xác định các kiểu câu và hành động nói trong đoạn văn sau:(5đ) “ Với vẻ mặt băn khoăn, cái Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ.(1) -Này u ăn đi! (2) Để mãi. (3) U có ăn thì con mới ăn.(4) U không ăn con cũng không muốn ăn nữa.(5) Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng. (6)...
 19. lê phước

  văn 8 hành động nói

  Xác định các kiểu câu và hành động nói trong đoạn văn sau:(5đ) “ Với vẻ mặt băn khoăn, cái Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ.(1) -Này u ăn đi! (2) Để mãi. (3) U có ăn thì con mới ăn.(4) U không ăn con cũng không muốn ăn nữa.(5) Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng. (6)...
 20. lê phước

  Văn hành động nói

  Xác định các kiểu câu và hành động nói trong đoạn văn sau:(5đ) “ Với vẻ mặt băn khoăn, cái Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ.(1) -Này u ăn đi! (2) Để mãi. (3) U có ăn thì con mới ăn.(4) U không ăn con cũng không muốn ăn nữa.(5) Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng. (6)...
Top Bottom