Kết quả tìm kiếm

 1. uyenkiller2003

  Minigame TRỜI ƠI CON MUỐN...

  Thả lỏng người ra Trời ơi con muốn cuộc sống vui hơn
 2. uyenkiller2003

  Sinh [Sinh 8] Vai trò của tuyến giáp

  (1) Glucagôn (2) insulin (3) Glucôzơ (4) Hoocmôn (5) Tuyến tụy
 3. uyenkiller2003

  Hóa Axit- Bazơ - Muối

  b/ Sử dụng quỳ tím làm thuốc thử BaOH là badơ sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh H2SO4 là axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ Chất còn lại là Ca (NO3)2 c/tương tự
 4. uyenkiller2003

  Văn xác định thành phần câu

  Lâu nay thiên hạ/ đồn anh// nói láo tài lắm,và nhiều người//đã bị anh lừa. Câu này là câu ghép. Hông biết đúng hay sai, nếu sai chỉ mình lỗi với:p
Top Bottom