Kết quả tìm kiếm

 1. young01

  bài đó ổn rồi e ạ. nhưng mà nếu cj làm thì cj thik dùng bảo toàn động lượng hơn

  bài đó ổn rồi e ạ. nhưng mà nếu cj làm thì cj thik dùng bảo toàn động lượng hơn
 2. young01

  có chuyện gì vậy bạn

  có chuyện gì vậy bạn
 3. young01

  Ngoại ngữ Sửa lỗi sai

  which -> who dùng mệnh đề quan hệ who để thay thế cho chủ ngữ chỉ người còn which thì để thay thế cho vật
 4. young01

  chị cũng không biết cái vụ đó đâu. Có gì em cứ hỏi anh nhí nhé. Chị bây giờ thành dân thường...

  chị cũng không biết cái vụ đó đâu. Có gì em cứ hỏi anh nhí nhé. Chị bây giờ thành dân thường rồi. Nếu mà có tổ chức thì chị có thể sẽ tham gia với tư cách là một TV thôi ^^
 5. young01

  Ngoại ngữ Sắp xếp câu

  The fox used tricks to get the meat from the crow because it is very clever
 6. young01

  chị ôn dần thôi, mới lớp 11 mà. Cứ học từ từ, chưa có gì mà phải vội cả. Vì chị học từ đầu hè...

  chị ôn dần thôi, mới lớp 11 mà. Cứ học từ từ, chưa có gì mà phải vội cả. Vì chị học từ đầu hè nên lớp 11 chị cũng học hơn nửa rồi.
 7. young01

  chị mới lớp 11 mà, đã ôn đh đâu

  chị mới lớp 11 mà, đã ôn đh đâu
 8. young01

  cái này chị cũng không biết được, tùy hứng thôi em à^^. Có lẽ khi nào chị rảnh thì chị lên ( mà...

  cái này chị cũng không biết được, tùy hứng thôi em à^^. Có lẽ khi nào chị rảnh thì chị lên ( mà khả năng lên dd sẽ rất thấp)
 9. young01

  chị cảm ơn em nha. Mà cũng không biết cái này có được gọi là tạm không nữa ^^

  chị cảm ơn em nha. Mà cũng không biết cái này có được gọi là tạm không nữa ^^
 10. young01

  tất nhiên rồi em. Chị tên Anh Thư

  tất nhiên rồi em. Chị tên Anh Thư
 11. young01

  Ngoại ngữ Điền từ thích hợp

  + terms ; words ; came ; pieces ; touch ; change ; last ; expensive ; talk ; accent ; get ; make. Meeting old school friends again can be a strange (1) ( còn 3 từ: change, expensive, make : nhưng không có từ nào phù hợp cả -> bạn kiểm tra lại đề nha). Some have changed so much that you can...
 12. young01

  Ngoại ngữ [Lớp 8] Word form

  safety
 13. young01

  Ngoại ngữ BT Anh 9

  dạng câu cảm thán với how và what How + adj + S + V What + (a/an) + adj + N (+ V) dễ thấy trong câu không có động từ theo sau bad weather -> what
 14. young01

  Ngoại ngữ [Ôn luyện ] Bài tập Tiếng Anh mỗi ngày

  Day 20 Choose the best answer 1. If I had gone to bank this morning, I………….money from you now A. would not have borrowed B. would not borrow C. will not have borrowed D. will not borrow 2. She has saved a sum of money for her……………….. A. retiring...
 15. young01

  Ngoại ngữ Topic tổng hợp tất cả các câu hỏi ngữ pháp, ngữ vựng Tiếng Anh... xoay quanh chương trình học phục v

  1.He failed the test because he didn't follow his teacher's__ A. prayers B.separation C.introduction D.impression introduction: sự hướng dẫn 2.US Dollars are considered common__in international transactions A.currency B.money C.value D.support currency: đơn vị tiền tệ 3.Lan and Maryam are pen...
 16. young01

  Ngoại ngữ (Lớp 8)Hãy chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

  1) She should finish all the homework before class. -> All the homework should be done (by her) before class 2) They will have rice for breakfast. -> Rice will be had for breakfast 3) We can drink a lot of water if we are thirsty. -> A lot of water can be drunk if we are thirsty 4) What can we...
 17. young01

  Toán Tỉ số lượng giác của góc nhọn

  VT = 2 (1+ cosx - sinx - sinx.cosx) VP = 1 + sin^{2}x + cos^{2}x - 2sinx + 2cosx -2sinxcosx = 2 -2sinx + 2 cosx - 2sinxcosx => đpcm
 18. young01

  Ngoại ngữ Đặt câu

  1. You should brush your teeth everyday 2. Write your name here Drive carefully 3. I can sleep all day 4. You had better finsh your homework tonight
 19. young01

  có cuộc nào mak die, a thọ e thì bị kiếp cr ám cmnr

  có cuộc nào mak die, a thọ e thì bị kiếp cr ám cmnr
Top Bottom