Kết quả tìm kiếm

 1. Senhcavandam

  Toán 10 Giúp mình với

  Cứu con bé ngu ngốc này với:((
 2. Senhcavandam

  Toán 10 Gấp, hình học 10

  Cứu với, không làm nổi:((
 3. Senhcavandam

  Toán 12 gợi ý

  hỗ trợ em với ạ:((
 4. Senhcavandam

  Toán 12 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $B$ và $C$.

  E cảm ơn, nhân tiện c giúp e hướng đi bài này đkạ
 5. Senhcavandam

  Toán 12 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $B$ và $C$.

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại B và C. Hai mặt phẳng (SBC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết AB = 4a; BC = CD = a và khoảng cách từ trung điểm của E của BC đến mặt phẳng (SAD) bằng \dfrac{5a\sqrt{26}}{52}. Tính thể tích khối chóp S.ABCD Giúp em bài này...
 6. Senhcavandam

  Toán 12 Logarit

  Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số m sao cho hàm số y = \left (\sqrt{x+5} + \sqrt{4-x} - m \right)^{\frac{1}{3}} có tập xác định khác rỗng? Mọi người giúp vớiạ, m làm ko ra
 7. Senhcavandam

  Toán 12 Min Max

  Giúp mình với, khó quá QAQ
 8. Senhcavandam

  Toán 12 cực trị

  Giúp e câu này vs ạ
 9. Senhcavandam

  Toán 12 Cực trị

  Cho e hỏi câu này chọn C đk ạ
 10. Senhcavandam

  Toán 12 Cực trị hàm hợp

  c ơi, tại sao f(x)=0 lại có 1no đơn, 1 no kép vậy ạ
 11. Senhcavandam

  Toán 12 Cực trị hàm hợp

  Mọi người cho e hỏi câu này vs ạ
 12. Senhcavandam

  Toán 12 Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của f'(x) như sau

  m cảm ơn, nãy h m chỉ xét đk hệ nên ko ra kq:(((
 13. Senhcavandam

  Toán 12 Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của f'(x) như sau

  cho m hỏi vì sao lại ra được kq cuối cùng vậy
 14. Senhcavandam

  Toán 12 Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của f'(x) như sau

  Giúp e câu này với ạ:Tonton1
 15. Senhcavandam

  Toán 12 Tỉ số thể tích

  Cho lăng trụ ABC.A'B'C' biết diện tích tam giác ABC là 12; khoảng cách từ A' đến (ABC) bằng 4. Gọi M;N;P lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A'B';B'C';C'A'. Thể tích khối đa diện MNP.ABC Giúp m câu này vs ạ
 16. Senhcavandam

  Toán 12 Khối đa diện - điên dại

  Mọi người giúp m vs, sao bài này lại là 5 mặt vậy:>(
 17. Senhcavandam

  Toán 12 Tiệm cận

  Hiểu r ạ, cảm ơn c nhìu
 18. Senhcavandam

  Toán 12 Tiệm cận

  sao lại bt đc là có 4 nghiệm vậy ạ
 19. Senhcavandam

  Toán 12 Tiệm cận

  Chị giải thích giùm e đk chứ e làm ra C á
 20. Senhcavandam

  Toán 12 Tiệm cận

  :Rabbit55Cho m hỏi bài này chọn B hay C vậy
Top Bottom