Kết quả tìm kiếm

  1. Hangdao

    Toán 9 Hình học 9

    Cho hình vuông ABCD cạnh a.Lấy M thuộc AB,N thuộc AC sao cho MCN=45.Gọi E,F lần lượt là giao điểm của CM,CN với BD a) chứng minh tứ giác DCEN nội tiếp b)Gọi H là giao điểm của MF và NE. Chứng minh CH vuông góc với MN tại I c)Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác DIB...
Top Bottom