Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Sinh [sinh9] Bài tập di truyền

  Ở chuột gen quy định TT hình dạng lông nằm trên NST. Lông xù là trội so với lông thẳng. Khi cho giao phối giữa 2 con chuột có lông xù, trong số các con chuột sinh ra có con mang lông thẳng. Hãy biện luận để xác định KG của P và lập sơ đồ lai
 2. N

  Sinh [Sinh 9] Bài tập lai

  Ở đậu Hà Lan gen ( A ) quy định tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen ( a ) quy định tính trạng hạt xanh. Trình bày một phương pháp để xác định cây đậu hạt vàng là thuần chủng hay không thuần chủng? Nêu rõ cách làm và viết sơ đồ lai
 3. N

  Sinh [Sinh 9] Trắc nghiệm gen

  Câu 7. Bạn có nhầm lẫn gì k nhỉ? Mình nghĩ là D
 4. N

  Sinh [Sinh 9] Trắc nghiệm gen

  1. Trong sản xuất người ta dùng phép lai phân tích để kiểm tra độ thuần chủng của giống nhằm mục đích? A. Tránh sự phân li tính trạng B. Đảm bảo giống có chất lượng tốt C. Giống có độ đồng đều D. Giống không có gen lặn 2. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương...
 5. N

  Sinh [Sinh 9]Tính thời gian và chu kì nguyên phân

  Bài 1: Một tế bào nguyên phân với tốc độ duy trì không đổi qua các lần. Tổng số tế bào con đã được tạo ra là 32. Trong mỗi lần nguyên phân, tỉ lệ thời gian của các kì: Trung gian : Đầu : Giua : Sau : Cuối cùng theo thứ tự lần lượt bằng 4 : 2,5 : 2 : 1 : 0,5. Biết rằng thời gian nguyên phân của...
 6. N

  Sinh [Sinh 9] Xác định số NST, số cromatit và số tâm động trong tế bào ở mỗi kì khác nhau

  Có 1 tế bào sinh dưỡng của gà nguyên phân 5 lần. Vào lần nguyên phân cuối cùng, hãy xác định số tế bào con, số NST cùng trạng thái trong các tế bào con ở mỗi kì sau đây. a) Kì đâu b) Kì sau c) Kì cuối, khi tế bào đã phân chia
 7. N

  Sinh [Sinh 9] Xác định số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân

  Bài 1: Có 5 hợp tử cùng loài đều tiến hành nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 1750 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế bào con được tạo ra là 50. Xác định: a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử b) Tổng số NST có trong các tế bào con được...
 8. N

  Sinh [Sinh 9] Xác định số lần nguyên phân và số tế bào con được tạo ra qua nguyên phân

  Bài 1: Có một tế bào nguyên phân 1 số lần liên tiếp và đã tạo ra tổng số 64 tế bào con. Xác định số lần nguyên phân của tế bào nói trên. Bài 2: Có một số hợp tử đều tiến hành nguyên phân 3 lần và đã tạo ra tổng số 56 tế bào con. Hãy xác định số hợp tử ban đầu. Bài 3: Có 2 tế bào của một cơ thể...
 9. N

  Sinh [Sinh 9] Chia sẻ kinh nghiệm

  Anh chị hay các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm thi cấp trường môn Sinh học 9 được không ạ? Cấu trúc đề thường như nào ? Và cần phải có kĩ năng làm tốt các dạng bài nào? Chú trọng đến phần nào?
 10. N

  Sinh 9 Lai 1 cặp tính trạng trội không hoàn toàn

  Mình không hiểu câu b, c lắm. Bạn có thể nói kĩ giúp mình về các số liệu được không?
 11. N

  Sinh 9 Lai 1 cặp tính trạng trội không hoàn toàn

  Bài 1: Ở hoa mõm chó, tính trạng màu sắc hoa có 3 KH là đỏ, hồng, trắng. Khi lai hoa đỏ với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa đỏ. Khi lai hoa trắng với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa trắng. Khi lai hoa hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng. a. Có thể giải thích phép lai trên như thế...
 12. N

  Sinh [Sinh 9] Bài tập tìm kiểu gen

  Bài 4: Ở hoa mõm chó, tính trạng màu sắc hoa có 3 KH là đỏ, hồng, trắng. Khi lai hoa đỏ với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa đỏ. Khi lai hoa trắng với nhau thu được thế hệ sau toàn hoa trắng. Khi lai hoa hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng. a. Có thể giải thích phép lai trên như thế...
 13. N

  Sinh [Sinh 9] Bài tập tìm kiểu gen

  Bài 1. Ở cá chép có hai KH là cá chép trần và cá chép vảy. Khi lai cá chép vảy với cá chép vảy thu được toàn cá chép vảy. Khi lai cá chép trần với cá chép vảy thu được 1 trần : 1 vảy. Khi lai cá chép trần với nhau luôn thu được tỉ lệ phân tính ( 2 trần : 1 vảy ). Có thể giải thích các phép lai...
 14. N

  Sinh [Sinh 9] Quy luật trội lặn hoàn toàn. Quy luật trội lặn không hoàn toàn.

  Bài 1: Ở dâu tây, tính trạng màu quả có 3 kiểu hình là đỏ, hồng, trắng. Khi lai cây quả đó với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào? b. KG và KH ở F1 như thế nào khi cho: - Qủa hồng x...
 15. N

  Sinh HỘI SINH K9 (2017 - 2018): Ôn luyện bài tập (nâng cao)

  ở dâu tây, tính trạng màu quả có 3 KH là Đỏ, hồng, trắng. Khi lai cây quả đỏ với nhau thu được thế hệ sau toàn quả đỏ. Khi lai quả hồng với nhau thu được 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng a. Có thể giải thích phép lai trên như thế nào? b. KG và KH ở F1 như thế nào khi cho: - Quả hồng x quả đỏ - Quả...
 16. N

  Thuyết minh: Cây lúa Việt Nam

  Anh, chị nào đã từng làm hay có bạn nào chuẩn bị viết đề này thì giúp Em với ạ. Em đang gặp khó khăn trong ý ''Nguồn gốc của cây lúa'' và ''Phân loại giống''. Mọi người có thông tin chính xác về 2 ý này không ạ? Tại vì trên Google nhiều thông tin khác nhau nên em đang bị rối
 17. N

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  Mọi người có thể giúp mình giải bài này không ạ? Phân tích đa thức thành nhân tử: 1. a^2 - b^2 -4ab + 4 2. 81x^2 + 4 3. x^2 - x - 121
Top Bottom