Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Sử 11 Em đang cần gấp giúp em với qj

  tự luận So sánh được những điểm tương đồng và khác biệt trong chủ trương và hành động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành
 2. K

  Tin học Em cần gấp ạ

  Giúp em với mọi người
 3. K

  Địa 11 Em cần gấp để mai làm kiểm tra ạ

  Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của miền đông đến sự phát triển kinh tế xã hội của trung Quốc
 4. K

  Hóa 11 Giúp em với

  Câu 2: Dẫn 17,92 lít hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen qua dung dịch dịch AgNO3/NH3, thu được 96 gam kết tủa. Nếu dẫn 17,92 lít hỗn hợp X trên qua dung dịch Br2, thấy phản ứng vừa đủ với 800 gam dung dịch Br2 20%. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm theo...
 5. K

  Hóa 11 Tính khối lượng muối

  Dẫn 8,96 lít khí co2 ở đktc vào 200ml dung dịch KOh 2M và Ba(OH)2 0,5M .Tổng khối lượng muối thu được là
 6. K

  Sinh 11 Cây trồng

  Giải thích một số biện pháp cải tạo đất nhờ trồng cây hợp lí. Giải thích và lấy ví dụ chứng minh sự trao đổi nước ở thức vật phụ thuộc vào điều kiên môi trường
 7. K

  Sinh 11 Cải tạo đất và quang hợp

  Giải thích một số biện pháp cải tạo đất nhờ trồng cây hợp lí Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp đối với sự sống trên Trái Đất.
 8. K

  Địa 11 tác động của tự nhiên dân cư xã hội

  Phân tích được tác động của tự nhiên, dân cư - xã hội đối với kinh tế Châu Phi, Mĩ la tinh, Tây Nam Á và Trung Á. Đề xuất giải pháp.
 9. K

  Sử 11 Xiêm giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Vì sao xiêm là nước duy nhất ở đông nam á giữ được độc lập
 10. K

  Sử 11 Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  Giải thích vì sao Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa nhanh
 11. K

  English THPT Viết lại câu với những gợi ý

  1. he said that he had left his mobile phone at home He remembered 2. She reminded him to turn off the computer before going out He should remember 3. He felt sleepy when he was driving, he stopped because he wanted to by coffee He stopped 4. the realized that playing games wasted his time, so...
 12. K

  English THPT Chọn câu trả lời đúng nhất

  1.yesterday, my family were very well prepared for wedding.....of my parent. A . party. B.celebration. C.anniversary. D.memory
 13. K

  English THPT Chọn câu trả lời đúng nhất

  Sao mình đăng bài cứ bị mất hình
 14. K

  English THPT Chọn câu trả lời đúng nhất

  Các thì hiện tại ạ
 15. K

  Hóa 11 Các chất chỉ thị

  Ưu nhược điểm các chất chỉ thị trên thị trường thì sao ạ
 16. K

  Hóa 11 Các chất chỉ thị

  Giúp em ưu nhược điểm của chất chỉ thị nữa ạ
 17. K

  Hóa 11 Các chất chỉ thị

  tìm hiểu lí thuyết về ưu nhược điểm của chất chỉ thị hiện nay trên cơ sở đó đề xuất chất chỉ thị axit bazơ có sẵn trong tự nhiên đó là bắp cải tím
 18. K

  English THPT The past perfect and the past simple

  Đây nhà bạn thấy chưa
 19. K

  English THPT The past perfect and the past simple

  Ủa bài đây nè bạn
 20. K

  English THPT The past perfect and the past simple

  Giúp em với mọi người ơi
Top Bottom