Kết quả tìm kiếm

  1. phihung30042005

    Tin học viết chương trình python

    Bạn ơi lần sau đăng ít thôi, đăng nhiều dễ hoa mắt lắm :))
  2. phihung30042005

    Văn 12 Giúp tôi với

    Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà trong đoạn văn : "Tôi có bay tạt ngang qua Sông Đà mấy lần, và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình, Từ trên tàu bay mà nhìn xuống Sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới...
Top Bottom