Kết quả tìm kiếm

  1. kimphuonganh9

    Văn 10 Đọc hiể văn bản và trả lời câu hỏi

    Năm Quý Tỵ lụt to. Những nơi nước đến, rắn rết bò lên ngọn cây, người ta phải nuôi gà chó trên cành. Đền chùa phần nhiều bị nước cuốn đi hay là đổ nát. Ngày hai mươi bảy tháng Tám, nước rút, ta đi thuyền xem xét nơi nào bị thiệt hại thì chẩn cấp cho dân. Buổi chiều, đến bến đò Văn Giang, gió mưa...
Top Bottom